Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Felanmälan kan göras via telefon eller e-post: kunddisk@fortifikationsverket.se

Uppge byggnadsnummer vid felanmälan. 

Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.
Ring 010-444 40 20

Gång- och cykeltrafik Götiska valvet

Uppmärksamma att trottoaren från Götiska valvet fram till korsningen Kärleksstigen/Strandvägen är till för gående. Att cykla på trottoaren är inte tillåtet.

Föremål i trapphus och i förrådsgångar

Man får inte ställa personliga föremål i trapphuset (med undantag av barnvagn) eller utanför förrådsutrymmet. Alla föremål som finns utanför lägenheten eller utanför förrådsutrymmet plockas bort och körs till återvinningen.

Utemöbler

Det är tillåtet för hyresgäster att sätta ut sina egna utemöbler på gräsytorna runt fastigheten. Om man väljer att sätta ut egna utemöbler måste man flytta dessa en gång i veckan (efter varje gräsklippning).

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen och ventilationen i hyreslägenheterna och lokalerna. Med jämna mellanrum (var 3:e eller var 6:e år beroende på ventilationssystem) genomförs en obligatorisk ventilationskontroll i flerbostadshus för att säkerställa ventilationens funktion. Att det genomförts ska anslås i trappuppgången.

El

Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna elavtal för din bostad. För information om priser och för att teckna avtal kan du kontakta Karlsborgs Energi.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

Sänk värmen inomhus 

Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. 

Använd mindre varmvatten 

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent. 

Stäng av apparater och släck lamporna 

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Brandskydd

Enligt lag är SFV, som fastighetsägare och hyresvärd, ålagd att tillhandahålla en brandvarnare till varje lägenhet. Kontakta oss gärna via felanmälan om du saknar en fungerande brandvarnare i din bostad.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar var tredje månad och om du varit bortrest en längre tid. Dammsug brandvarnaren en gång varje år. Kom ihåg att byta batteriet i tid. Vissa batterier har en livslängd på mindre än ett år.

Komplettera gärna ditt hem med en 6 kilos brandsläckare och en brandfilt.

Det bästa brandskyddet är att vara försiktig i hanteringen av levande ljus och öppen eld. Använd ljusstakar i obrännbart material och ställ dem inte för nära brännbara föremål och material som t.ex. gardiner.

Har du som hyresgäst en fungerande eldstad i din bostad så ansvarar du för en säker hantering av aska i slutna plåtkärl.

Elektroniska apparater och utrustning, såsom hushållsapparater, vitvaror datorer och tv-apparater, kan ge upphov till brand. Du kan förebygga det genom att se till att apparaterna har luftcirkulation så att de får tillräcklig kylning. Om du känner lukt från en apparat, eller om den börjar bete sig märkligt, ska du stänga av den och dra ut sladden från vägguttaget. Låt en fackman undersöka apparaten innan du använder den igen.

Förslag på förebyggande åtgärder mot brand orsakade av elektrisk utrustning:

  • Stäng av tv:n med strömbrytaren, där sådan finns. Om strömbrytare saknas kan man med fördel koppla tv:n till en grendosa med strömbrytare.
  • Låt inte torktumlare, tvätt- eller diskmaskin vara på när du går hemifrån eller när du sover.
  • Torka aldrig kläder på elektriska element eller bastuaggregat.
  • Dra ut stickkontakten när du använt brödrosten.
  • Kontakta oss om du t.ex. har en äldre vitvara eller elektriskt element som du känner dig osäker på. Vi besöker dig gärna för en bedömning om eventuellt byte.

Varna, Rädda, Larma, Släck- är viktiga ord att komma ihåg om olyckan är framme.

Tvättstugan

I tvättstugorna finns maskiner för normaltvätt. I dessa kan du tvätta kläder, lakan, handdukar, gardiner och liknande.

Tvättmaskinerna är inte anpassade för grövre tvätt, såsom mattor, arbetskläder, filtar, kuddar och täcken.

Tänk på att städa efter dig. Följ städinstruktioner.

Boka tvättid

Bokning av tvättid sker med bokningscylinder. Man kan endast boka en tid i taget. Boka inte tvättid med klädnypor eller liknande.

Tappad nyckel till bokningscylinder ersätts med en ny mot självkostnadspris med ett administrativt påslag. Kontakta felanmälan om du har tappat din nyckel.

Återvinning

Närmaste återvinningsstation finner du på Östra vallgatan.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privat och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Uthyrning i andra hand

Du kan inte upplåta din bostad till annan hyresgäst utan skriftligt tillstånd från SFV. Uthyrning i andra hand medges bara om det kommer ske under en begränsad period. Tillstånd söker du genom att fylla i blanketten ansökan om andrahandsuthyrning (PDF, 265 kB)

Renovering Östra befälshuset

Statens fastighetsverk har beslutat att genomföra en omfattande renovering av Östra befälshuset med start i februari 2020. Renoveringen beräknas vara klar hösten 2021. Berörda hyresgäster i Östra befälshuset har informerats och kommer under renoveringstiden flyttas till annan lägenhet på fästningsområdet.

Kontakt