Vi på Statens fastighetsverk (SFV) vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla trasiga hissar eller problem med ventilationen. Vid akuta ärenden, oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet, som kan innebära fara för fastighet eller person, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Nedan hittar du generell information om din lokal för dig som hyresgäst.
Mera information om platsens historia finns längst ner på sidan.

Stockholm slott omfattas av kunglig dispositionsrätt, för mera information se vår hemsida: Att hyra, arrendera eller ha nyttjanderätt

Stockholm slott är ett byggnadsminne, för mera information se vår hemsida: Skyddsbestämmelser

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden, oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet, som kan innebära fara för fastighet eller person, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För felanmälan under kontorstid klockan 08-15:
Ring 010-478 76 76

För akuta ärenden, oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet:
Ring 010-478 78 00

Kontakt