Vi på Statens fastighetsverk vill att du ska tycka om ditt besök vid minnesvården. Om du upptäcker fel i miljön, som trasiga bänkar och papperskorgar kan du göra en felanmälan här. 

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. 

Felanmälan via webb

Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan. 
Ring 010-708 12 51