Vi på Statens fastighetsverk (SFV) vill att du som hyresgäst ska trivas i din bostad. Om du upptäcker fel i din bostad anmäler du felet här på webbsidan eller ringer till oss. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen. Nedan hittar du generell information om din bostad för dig som hyresgäst. Mera information om platsens historia finns längst ner på sidan.

Kantongatan på Drottningholm omfattas av kunglig dispositionsrätt, för mera information se vår hemsida: Att hyra, arrendera eller ha nyttjanderätt

Kantongatan på Drottningholm är ett byggnadsminne, för mera information se vår hemsida: Skyddsbestämmelser

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden, oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet, som kan innebära fara för fastighet eller person, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För felanmälan under kontorstid kl. 8-15:
Ring 010-478 76 76

För akuta ärenden, oavsett veckodag eller tidpunkt på dygnet:
Ring 010-478 78 00

Brandskydd

SFV utrustar alla lägenheter med brandvarnare. Hyresgästen ansvarar för att kontrollera att brandvarnaren fungerar och att batteriet inte tagit slut. Kontrollera att brandvarnaren fungerar var tredje månad och om du varit bortrest en längre tid. Dammsug brandvarnaren en gång varje år. Kom ihåg att byta batteriet i tid. Komplettera gärna ditt hem med en 6 kilos pulverbrandsläckare och en brandfilt.

Inne i bostaden ansvarar du som hyresgäst för släckutrusning. Förvara aldrig brandfarligt gods i lägenhet, källare, vindsförråd eller utanför byggnaden. Se också till att utrymningsvägar hålls fria, både i lägenhet och i trapphus.

Det bästa brandskyddet är att vara försiktig i hanteringen av levande ljus och öppen eld. Använd ljusstakar i obrännbart material och ställ dem inte för nära brännbara föremål och material som till exempel gardiner.

Elektroniska apparater och utrustning, såsom hushållsapparater, vitvaror, datorer och tv-apparater, kan ge upphov till brand. Du kan förebygga det genom att se till att apparaterna har luftcirkulation så att de får tillräcklig kylning. Om du känner lukt från en apparat, eller om den börjar bete sig märkligt, ska du stänga av den och dra ut sladden från vägguttaget. Låt en fackman undersöka apparaten innan du använder den igen.

Varna, Rädda, Larma, Släck- är viktiga ord att komma ihåg om olyckan är framme.

El, vitvaror och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena och yttermiljöerna.

El

Som hyresgäst ansvarar du själv för att teckna elavtal för din bostad och står för kostnaden för el. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av auktoriserad elinstallatör.

Vitvaror

SFV tillhandahåller kyl/frys, spis med ugn och spiskåpa. Skulle en vitvara gå sönder, kontakta SFV:s felanmälan. Varan kommer att lagas eller ersättas med en motsvarande produkt av modern standard.
SFV tillhandahåller ej diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare och ansvarar inte för fel på maskiner som installeras av hyresgästen själva eller av någon på uppdrag av hyresgästen. All installation av vitvaror ska installeras fackmannamässigt. Kontakta SFV:s felanmälan vid behov av hjälp med den tekniska installationen.

Förmedling av bostäder, byte av bostad och uthyrning i 2:a hand

Förmedling av bostäder

Ståthållarämbetet (STÄ) förmedlar alla lediga bostäder inom områden som omfattas av kunglig dispositionsrätt. SFV upprättar hyresavtal och sätter hyran.

Byte av bostad

Är du som hyresgäst intresserad av att byta bostad inom beståndet, kan du ta kontakt med STÄ alternativt skicka in en ansökan om lägenhetsbyte till oss på SFV. Bytesansökan hanteras sedan vidare av STÄ.

Fyll i blanketten Ansökan om lägenhetsbyte och skicka till oss på:

Statens fastighetsverk
SFV Stockholm Slott
Box 2263
103 16 Stockholm

Uthyrning i andra hand

I vissa fall kan du hyra ut din bostad i andra hand. Du måste alltid ha SFV:s och STÄ:s medgivande. Skicka en ansökan till SFV så gör vi en prövning. Att hyra ut bostaden utan medgivande kan vara skäl för uppsägning. Om du hyr ut din bostad är du själv fortfarande ansvarig för den och att hyran betalas.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning.

In- och utflytt

Inflytt

Vid inflyttning gör SFV en besiktning av bostaden. Då dokumenterar vi eventuella skador och fel. Om du själv upptäcker något i bostaden som vi inte noterat vill vi gärna ta del av det så snart som möjligt för att vi ska kunna åtgärda det.

Nycklar

Vi tilldelar bostadshyresgäster 4 nycklar vid tillträde till bostaden. Önskas fler nycklar bekostas det av hyresgästen. Om du tappar bort nycklar debiterar SFV kostnaden för byte av låscylinder.

Utflytt

Städa bostaden noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift. Kontakta Fastighetsförvaltare - Kund för detaljerad checklista inför städning.

Vid uppsägning ska bostaden besiktigas av SFV. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. bostaden och tillhörande ytor såsom förråd, källarutrymmen med mera ska vara städade och utflyttade inför den nya hyresgästens inflyttning. Alla nycklar ska lämnas tillbaka. Du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger normalt slitage. Hål eller skador i dörrar, golv och väggar, inrökt lägenhet eller trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Inomhusklimat

SFV ansvarar för värmen och ventilationen i bostaden. SFV eftersträvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inomhustemperatur. Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet.

Viktigt att tänka på att:

 • du inte har möbler framför elementet så att till exempel soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet
 • gardiner inte hänger i vägen för termostaten. Då kan den känna av en högre temperatur och slå av för tidigt
 • elementet inte är varmare nedtill och kallare upptill. Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Kontakta SFV:s felanmälan för hantering av elementet. Om elementet är kallt nedtill men varmt upptill är allt i sin ordning. Det varma vattnet ger ifrån sig värme och strömmar ner för att värmas upp

SFV genomför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) enligt gällande regelverk för att säkerställa ventilationens funktion.

Minskad energianvändning

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

 • Använd el vid rätt tid på dygnet
  Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet.
 • Sänk värmen inomhus
  Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.
 • Använd mindre varmvatten
  Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.
 • Stäng av apparater och släck lamporna
  Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.
 • Tänk efter vad du använder el till
  Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis el buren golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Markskötsel, snöröjning och klotter

Trädgårdsskötsel

Som hyresgäst ansvarar du för trädgårdsskötseln inom din tomtgräns. Trädgården ska ge ett vårdat intryck. Tillstånd krävs om du vill ändra karaktären på din trädgård. (se avsnitt Tillstånd) Detta kan till exempel vara genom nyanläggning av rabatter, plantering av buskar och träd, fällning av träd, uppförande av staket eller genom nyanläggning av uteplats.

Parkskötsel

SFV och STÄ har ett delat ansvar för parkskötsel inom området. Vårt mål är att Drottningholm ska upplevas som en lugn och vacker miljö. Vi arbetar även långsiktigt för att bibehålla parkens kulturhistoriska värde.

Snöröjning

Som hyresgäst ansvarar du för snöröjning inom din tomtgräns. Det är ej tillåtet att använda sand med salt i. Det fastnar under skosulorna och gör att stentrappor vittrar sönder i den kulturhistoriska miljön på Drottningholm.

SFV ansvarar för takskottning via entreprenad. Kontakta SFV:s felanmälan omedelbart om du ser farliga istappar.

Klotter

SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Kontakta SFV:s felanmälan om du ser klotter på fastigheten.

Ombyggnation

Drottningholms slottsområde är ett statligt byggnadsminne enligt regeringsbeslut. Inom området får ytterligare bebyggelse inte uppföras, och inga förändringar får vidtas i terräng eller på trädbestånd, utan särskilt tillstånd.

Vill du bygga om eller på annat sätt förändra karaktären på din bostad, behöver du först söka tillstånd för det. (Se avsnitt Tillstånd)

Tillstånd

När ska tillstånd sökas?

Tillstånd ska sökas för alla förändringar av bostadens ytskikt samt alla yttre förändringar som påverkar byggnadens skalskydd och karaktär.

Tillstånd ska även sökas för alla förändringar av trädgården och annan mark, som inte är att hänföra till normal skötsel och normalt underhåll.

Hur söker jag tillstånd?

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om byggtillstånd

Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Se mera information på blanketten hur den fylls i. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor. Ansökan bör åtföljas av ritningar eller skisser som beskriver den föreslagna åtgärden.

Ansökan lämnas till SFV som inhämtar synpunkter från STÄ och från slottsarkitekterna, vid behov också från Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Därefter beslutar SFV om de föreslagna åtgärderna kan godkännas och vilka eventuella villkor som ställs. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Parkering

Boendeparkering

Vid Kantongatan, Växthuset, Orangeriet och Malmen/Långa raden råder p-förbud förutom om du har parkeringstillstånd för boende. Kontakta Fastighetsförvaltare - Kund för att få tillstånd för boendeparkering.

Besöksparkering

På parkeringarna vid Teaterplan, Karusellplan och Kina slott är avgiften på 15 kr/timme och parkeringstiden är max 6 timmar.
Parkering för rörelsehindrade är fri, liksom för turistbussar. Parkeringsentreprenör som sköter bevakningen är Avarn Security AB.

Parkeringarna är avsedda för besökare av världsarvet och för hyresgäster. Att begränsa parkeringen är ett sätt att förbättra tillgängligheten i området. Vår vision på lång sikt är att flytta parkeringsområdena utanför världsarvsområdet för att förstärka upplevelsen av parken.

Postboxar

Postboxar finns i uthuset bakom Kavaljershuset. Kontakta Posten företagscenter på Ekerö om du vill ha en box.

Sophantering

Sophantering sköts av Roslagsvatten. På Drottningholm finns kärl för hushållssopor och viss sortering på följande ställen:

Hushållsavfall

 • Orangeriet tömning varje vecka
 • Slottet tömning varje vecka
 • Kantongatan varannan vecka
 • d. Dragonstallet tömning varje vecka
 • d. Inspektorsbostaden tömning varannan vecka
 • Stenvärdshuset tömning varannan vecka
 • Vilan tömning varannan vecka
 • Röda stugan tömning varannan vecka
 • HGK/Kulissmagasinet tömning varannan vecka
 • Hemmet tömning varannan vecka

Glasåtervinning

 • Återvinningsstationen vid Drottningholms golfklubb eller Skå Återvinningscentral

Pappersåtervinning

 • Återvinningsstationen vid Drottningholms golfklubb eller Skå Återvinningscentral

Tvättstuga

Inom Drottningholms slottsområde finns två tvättstugor för dig som hyr din bostad. Dessa är belägna i Uthus bakom Apotekshuset (f.d. Drabantstallet) och i Orangeriet.

I tvättstugorna finns maskiner för normaltvätt. I dessa kan du tvätta kläder, lakan, handdukar, gardiner och liknande.

Tvättmaskinerna är inte anpassade för grövre tvätt, såsom mattor, arbetskläder, filtar, kuddar och täcken.

Bokning av tvättid sker med tvättlista. Du kan boka högst två tider åt gången. Nyckelbricka till tvättstugan kvitteras ut på SFV:s lokalkontor.

Tappad nyckelbricka ersätts med en ny mot självkostnadspris med ett administrativt påslag. Kontakta SFV:s felanmälan om du har tappat din nyckelbricka.

Plocka undan efter dig. Torka av samtliga maskiner och bord. Gör rent torktumlarfilter och filter i torkskåp. Rengör tvättmedelsfacket. Sopa och våttorka slutligen golvet.

Kontakt