Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 010-478 72 20

Avfallshantering

Avfallskärl för matavfall och restavfall finns i anslutning till bostäderna. Där finns även kärl för sortering av glas, metall, tidningar och kartong. Grovsopor lämnas på kommunens avfallsstationer. 

Brandskydd

SFV utrustar alla lägenheter med brandvarnare. Hyresgästen ansvarar för att kontrollera att brandvarnaren fungerar och att batteriet inte tagit slut. Inne i lägenheten ansvarar du som hyresgäst för släckutrusning. Förvara aldrig brandfarligt gods i lägenhet, källare, vindsförråd eller utanför byggnaden. Se också till att utrymningsvägar hålls fria, både i lägenhet och i trapphus. Det är inte tillåtet att ha t. ex. dörrmattor, skor, barnvagnar eller cyklar i trapphus.

Byggnadsminne

Både marken och byggnaderna på Skepps- och Kastellholmarna är statliga byggnadsminnen. Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd, hus och miljöer kan ha i Sverige. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är cirka 2000.

El

SFV är elleverantör på Skepps- och Kastellholmen, du kan alltså inte teckna avtal med annan elleverantör. SFV debiterar kostnad för el kvartalsvis i efterskott. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av auktoriserad elinstallatör.

Inflytt och avflytt

Inflytt

Vid inflyttning gör SFV en besiktning av bostaden. Då dokumenterar vi eventuella skador som uppstått under tidigare hyrestid. Om du själv upptäcker något i bostaden som vi inte noterat vill vi gärna ta del av det så snart som möjligt för att vi ska kunna åtgärda det.

Avflyttning och slutstädning

Lägenheten lämnas senast den dagen efter den dag hyresavtalet upphör att gälla. Är det en lördag, söndag eller helgdag kan du flytta ut första vardagen därefter. Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Om slutstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.

Besiktning vid uppsägning

Vid uppsägning ska lägenheten besiktigas av SFV, bestäm tid med oss i god tid. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Lägenheten och tillhörande ytor såsom förråd, källarutrymmen m.m. ska vara städade och utflyttade inför den nya hyresgästens inflyttning. Alla nycklar ska lämnas tillbaka. Du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger normalt slitage. Hål eller skador i dörrar, golv och väggar, inrökt lägenhet eller trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage.

Inomhusklimat

SFV eftersträvar att följa socialstyrelsens rekommendationer för inomhustemperatur i lägenheter. Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet. Se till

  • att du inte har möbler framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet
  • att gardiner inte hänger i vägen för termostaten. Då kan den känna av en högre temperatur och slå av för tidigt.
  • att elementet inte är varmare nedtill och kallare upptill. Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Gör då en felanmälan. Om elementet är kallt nedtill men varmt upptill är allt i sin ordning. Det varma vattnet ger ifrån sig värme och strömmar ner för att värmas upp.

SFV genomför obligatorisk ventilationskontroll enligt gällande regelverk för att säkerställa ventilationens funktion. När det senast genomfördes anslås i trappuppgången.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

Sänk värmen inomhus 

Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. 

Använd mindre varmvatten 

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent. 

Stäng av apparater och släck lamporna 

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

TV, bredband

Hyresgästen ombesörjer själv TV, bredband och telefoni.

Nycklar

All hantering av nycklar till bostaden sker av SFV. Behöver du extranycklar hjälper vi till mot ersättning. Borttappade nycklar debiteras hyresgästen.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lägenhet. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Det gäller oavsett om du vill göra en håltagning i vägg för sladdar, måla om eller ska installera ny inredning. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor och funderingar. Arbeten ska alltid göras på ett fackmannamässigt sätt.

Parkering

Parkering sker på anvisade parkeringsplatser på området. SFV har en upphandlad parkeringsentreprenör som sköter parkeringsfrågor på Skepps- och Kastellholmen. Boendeparkeringstillstånd som ger dig som hyresgäst rätt att parkera till reducerad avgift beställs via vår felanmälan.

Tvättstuga

Gemensam tvättstuga finns i byggnad 214 på Kastellholmskajen. Tvättid bokas på tavla i anslutning till tvättstugan. Låset kvitterar du ut av SFV. Efter avslutad tvättid ska du städa efter dig. Lämna tvättstugan i sådant skick som du önskar finna den i.

Uthyrning i andra hand

I vissa fall kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Du måste alltid ha SFV:s medgivande. Skicka en ansökan till SFV så gör vi en prövning. Att hyra ut lägenheten utan SFV:s medgivande kan vara skäl för uppsägning. Om du hyr ut din lägenhet är du själv fortfarande ansvarig för den och att hyran betalas.

Vård av lägenhet,markskötsel m.m.

Du som hyresgäst ansvarar för lägenheten och är skyldig att vårda och städa den. 

Markskötsel, snöröjning, klotter

SFV ansvarar för markskötsel av allmänna ytor inom området, arbetet utförs av en entreprenör. Vårt mål är att området ska upplevas som en lugn och vacker miljö. SFV ansvarar för snörjöning och takskottning via entreprenad. Om du ser istappar vid taket, kontakta SFV:s felanmälan.SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Kontakta gärna SFV:s felanmälan om du ser klotter.

Vitvaror

SFV tillhandahåller kyl/frys, spis med ugn och spiskåpa. Om en vitvara går sönder lagas eller ersätts varan med motsvarande produkt av modern standard. SFV tillhandahåller ej diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare eller mikrovågsugn och ansvarar inte för fel på maskiner som installerats av hyresgästen själv.