Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand här via webben.

Felanmälan via webb

Vid akuta ärenden som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan. SOS AB hanterar dessa ärenden dygnet runt.
Ring 08-454 29 63

Kommande vattenavstängningar 7-9 november

På grund av planerat underhållsarbete kommer vattnet att stängas av för våra hyresgäster i Bergianska trädgården, Plantagen och boende inom Fridhem. Arbetet utförs av Nytorps rör med start den 6 november.

Vattnet kommer att vara avstängt:

  • Tisdag 7 november klockan 14-21 (berör Bergianska trädgården, Plantagen och boende inom Fridhem)
  • Onsdag 8 november klockan 14-21 (berör endast Bergianska trädgården)
  • Preliminärt torsdag 9 november klockan 14-21 (berör endast Bergianska trädgården)

I samband med grävningsarbetet är det till viss del begränsad framkomlighet. 

Vi reserverar oss för yttre omständigheter som vi inte kan råda över, men om det skulle ske några förändringar i genomförandet så kommer vi att kontakta berörda via mejl. 

Vi förstår att detta kommer påverka boende och verksamheter i området och att det stundvis kommer innebära begränsningar för er. Vår avsikt är att göra vårt yttersta för att genomförandet ska ske utan allt för mycket besvär för er del och vi ber om ert överseende.

Vid frågor kontakta Anneli Tapper, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk på 010 478 71 47 eller anneli.tapper@sfv.se

Tips inför en vattenavstängning

  • Tappa upp en buffert med dricksvatten.
  • Fyll hinkar med vatten att använda till spolning i toaletten.

Vår markentreprenör PEAB kommer se till att det finns dricksvatten under tiden som vattnet är avstängt. Det är ännu inte bestämt om det kommer bli en vattentank som står på en mindre lastbil eller om det blir flera mindre dunkar som ställs på lämpligt ställe. vi återkommer med besked när det närmar sig.

Från och med tisdag förmiddag 7 november till fredag 10 november kommer det att finnas 5 st tillfälliga toaletter utställda på flera platser i Bergianska trädgården:

  • 2 st vid Naturens hus
  • 2 st vid Orangeriet
  • 1 st vid Edvard Anderssons växthus

Under onsdagen och torsdagen städas toaletterna och fylls på med förbrukningsmaterial. Om det behövs ytterligare förbrukningsmaterial ber vi de verksamheter som är närmast att fylla på detta, det vill säga Naturens hus, Orangeriet och Edvard Anderssons växthus. Tack på förhand!

Nybyggnation vid Portvägen

För att öka säkerheten och tillgängligheten vid Enebybergs station bygger SL en ny planskild korsning vid Portvägen. I slutet av januari kommer arbetsområdet stängslas in och i samband med det stänger vi av järnvägsövergången vid Portvägen för biltrafik. Den nya planskilda korsningen planeras vara klar och öppna under våren 2023.

Länk till Region Stockholms webbplats för mer information.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

Sänk värmen inomhus 

Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. 

Använd mindre varmvatten 

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent. 

Stäng av apparater och släck lamporna 

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Kontakt

Kontakt