Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 020-40 80 10

Aktuell information juni 2023

Nya drifttekniker

Bemanningen på fastighetsdriften är nu fulltalig och till hösten kommer tre drifttekniker att arbeta med fastighetsdriften på SFV:s fastighetsområden på Gripsholm, Tullgarn, Tynnelsö- och Mälsåkers slottsområden samt Strängnäs. Vi välkomnar Torgny Romin och Anton Gråfors som tillsammans med Christian Fredriksson Tinglöf kommer finnas på plats och sköter den dagliga driften.

Bemanning under sommaren

Under sommaren kommer vi att ha begränsad bemanning på fastighetsdriften. För att säkerställa att ni får hjälp är det extra viktigt att ni felanmäler via vår webbsida eller ringer vår felanmälan. Veckorna 29-32 (17/7-14/8) kommer endast akuta fel som innebär risk för personskada eller skada på fastighet att åtgärdas. Efter att du gjort din felanmälan får du återkoppling på hur vi planerar för just ditt ärende.

Försenade leveranser

Många av SFV:s leverantörer är fortsatt drabbade av brist på komponenter och råvaror. Vi får därför vänta längre än normalt på olika reservdelar och i bland kan vi därför inte utföra underhåll och felavhjälpning så snabbt som vi önskar.

Undvik pool, studsmatta och gungor

Nu när sommaren närmar sig vill många sätta upp pooler, studsmattor och gungor. Vi vill därför informera proaktivt om att det inte får sättas upp då fastighetsägaren är ansvarig för de personskador som sker inom fastighetsområdet.

Har du bytt kontaktuppgifter?

Glöm inte att informera SFV vid ändring av kontaktuppgifter som telefonnummer och mail. Det är också bra att säkerställa att vi har både telefonnummer och mail i fall vi behöver informera er eller boka in en tid. För ändring av kontaktuppgifter kontakta via mail: sara.bergens@sfv.se

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. På energimyndigheten.se finns några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. 

Ombyggnation

Vill du bygga om eller på annat sätt förändra karaktären på din bostad eller lokal, behöver du först söka tillstånd för det. Tillstånd ges av Statens fastighetsverk (SFV), Ståthållarämbetet (STÄ) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) gemensamt. SFV företräds lokalt av förvaltaren och STÄ av slottsfogden. Slottsarkitekten biträder båda myndigheterna. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om byggtillstånd (PDF, 4,6 MB). Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor. Ansökan bör åtföljas av ritningar eller skisser som beskriver den föreslagna åtgärden.

Kontakt