Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb:

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 020-40 80 10

Aktuell information juni 2023

Nya drifttekniker

Bemanningen på fastighetsdriften är nu fulltalig och till hösten kommer tre drifttekniker att arbeta med fastighetsdriften i bland annat fastighetsområdet i Strängnäs. Vi välkomnar Torgny Romin och Anton Gråfors som tillsammans med Christian Fredriksson Tinglöf kommer finnas på plats och sköter den dagliga driften.

Bemanning under sommaren

Under sommaren kommer vi att ha begränsad bemanning på fastighetsdriften. För att säkerställa att ni får hjälp är det extra viktigt att ni felanmäler via vår webbsida eller ringer vår felanmälan. Veckorna 29-32 (17/7-14/8) kommer endast akuta fel som innebär risk för personskada eller skada på fastighet att åtgärdas. Efter att du gjort din felanmälan får du återkoppling på hur vi planerar för just ditt ärende.

Försenade leveranser

Många av SFV:s leverantörer är fortsatt drabbade av brist på komponenter och råvaror. Vi får därför vänta längre än normalt på olika reservdelar och i bland kan vi därför inte utföra underhåll och felavhjälpning så snabbt som vi önskar.

Undvik pool, studsmatta och gungor

Nu när sommaren närmar sig vill många sätta upp pooler, studsmattor och gungor. Vi vill därför informera proaktivt om att det inte får sättas upp då fastighetsägaren är ansvarig för de personskador som sker inom fastighetsområdet.

Har du bytt kontaktuppgifter?

Glöm inte att informera SFV vid ändring av kontaktuppgifter som telefonnummer och mail. Det är också bra att säkerställa att vi har både telefonnummer och mail i fall vi behöver informera er eller boka in en tid. För ändring av kontaktuppgifter kontakta via mail: sara.bergens@sfv.se

El och belysning

Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. På energimyndigheten.se finns några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. 

Skyltning

För att sätta upp skyltar, flaggor eller tillfälliga banderoller på fasaden behöver du SFV:s tillstånd. Det är viktigt att din ansökan stämmer överens med skyltprogram och gällande riktlinjer. Ibland krävs även bygglov från kommunen.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla, även om man har en funktionsnedsättning. Som hyresgäst är du ansvarig för framkomligheten och tillgängligheten i dina lokaler.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal. Det gäller oavsett om du vill göra en totalombyggnad eller ska installera ny inredning. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor, funderingar och kan vägleda dig i ombyggnadsprocessen.

Uthyrning i andra hand

Du kan inte upplåta din lokal till annan hyresgäst utan skriftligt tillstånd från SFV. Uthyrning i andra hand medges bara om du har beaktningsvärda skäl.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skydd som hus och miljöer kan ha i Sverige. Både privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, men man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antalet enskilda byggnadsminnen är ca 2000.