• Sveriges ambassadkansli i Alger. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Sveriges ambassadkansli i Alger.

  • Sveriges ambassadörsresidens i Alger. Fotograf: Åke E:son Lindman

    Sveriges ambassadörsresidens i Alger.

Alger, Algeriet. Ambassadanläggning

Ambassadanläggningen ligger i stadsdelen Hydra, 5 kilometer söder om huvudstaden Algers centrum. Ambassadtomten och granntomten, där ambassadörens residens ligger, förvärvade svenska staten redan 1958. Skissarbetet för ambassadkansliet påbörjades dock först 1983. År 2012 genomförde SFV en stor ombyggnad av kanslibyggnaden för att inrymma Polens ambassad som hyresgäst.

Kuperad terräng påverkade planlösningen

Tomten är placerad i starkt kuperad terräng med stora nivåskillnader. Det har påverkat planlösningen av kanslibyggnaden som har kontor i två plan. Entrén vetter mot gatan medan personalbostäderna ligger på det tredje planet. I bottenvåningen ligger huvudentrén med väntrum och reception. Kontoren ligger huvudsakligen på plan två med ett dussintal tjänsterum, ett sammanträdesrum och ett lunchrum. På tredje våningen finns tre personalbostäder. Ambassadörsresidenset byggdes under sent 1950-tal, det är en modern franskritad villa som i stilen känns nordisk och som av UD:s inredningsarkitekter inretts med Josef Frank-möbler.

Inrett i svensk bok

Byggnaden är gjuten i massiv betong. Golven är belagda med cementmosaik medan dörrar och skåpinredningar är utförda i svensk bok vilket ger inredningen en blond nordisk prägel. Trädgårdens växter är speciellt utvalda för att ge ett rikt spektrum av grönska och för att de ska blomma under alla årstider.

Adress

Adress:

rue Olof Palme

Alger

Fakta

Byggår:
Ambassadkansli 1986-87. Ambassadörsresidenset 1950-tal, troligen fransk arkitekt.
Arkitekt:
Bo Myrenberg, Myrenbergs Arkitektkontor
Hyresgäster: