• Fotograf: Bert Leandersson
  • Foto Ann Carlberg

    Foto Ann Carlberg

Skansen Kronan, Göteborg

Skansen Kronan i Göteborg skulle ersätta Ryssåsens skans. Grundstenen lades 1687 och Skansen Kronan togs i bruk 1698 och försågs då med 23 kanoner. Taket blev dock inte färdigt förrän år 1700. Skansen har 4-5 meter tjocka murar som består av granit, gnejs och diabas. Taket bestod ursprungligen av engelskt rullbly på ett underlag av brädor på stockar men har bytts ut flera gånger.

Åren 1731-33 konstaterades att underhållet av skansen var eftersatt, bland annat var golvet i krutvalven ruttet. Reparationer utfördes och därefter stod skansen Kronan relativt orörd till slutet av 1800-talet då den bland annat fick sin nuvarande krona. Den första kronan kom på plats 1699. Den var snidad i trä, beslagen med bly och förgylld. Vid besiktningen 1733 visade den sig vara rötskadad och ersattes med en trälanternin.

Kanonerna har aldrig använts i strid

Skansen Kronan blev aldrig indragen i någon strid och år 1806 avrustades den. I mitten av 1800-talet användes skansen som fängelse och under 1870-talet fungerade den under den rådande bostadsbristen som nödbostad. År 1904 blev skansen Kronan militärmuseum.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Risåsgatan

411 22 Göteborg
57.6959, 11.9554 10

Fakta

Byggår:
1687-1700
Hyresgäst: