• Umeå Cellfängelse Fotograf: Åke E:son Lindman

    Umeå Cellfängelse

  • De renoverade hotellcellerna Fotograf: Åke E:son Lindman

    De renoverade hotellcellerna

  • Bevarat fönster från Umeå Cellfängelse Fotograf: Åke E:son Lindman

    Bevarat fönster från Umeå Cellfängelse

F d cellfängelset i Umeå, numera hotell

I mitten av 1800-talet började den svenska fångvården ta intryck av en amerikansk modell, Philadelphiasystemet, för att modernisera landets fängelser. Umeå cellfängelse var supermodernt när det invigdes 1861.

Under 1840-talet började staten humanisera fångvården i Sverige. De mörka fästningarna där fångarna avtjänade sina straff i gemensamma utrymmen skulle bytas ut mot individuella celler där de i lugn och ro kunde begrunda sina brott. Förebilden var amerikansk, det så kallade Philadelphiasystemet. År 1861 invigdes Umeå cellfängelse. Det stod för det modernaste som fångvården kunde uppbringa. Byggnaden är idag stans äldsta bevarade stenhus. Fängelset var i bruk till 1981.

Unik träpalissad

Fasaden är av slätputsat tegel. De låga flyglarna är i trä. Den västra flygeln innehöll ursprungligen rum till reservhäktet medan den östra flygeln fungerade som tvättstuga och mangelbod. Runt huvudbyggnaden och flyglarna löper en träpalissad. Längs palissadens södra del syns fortfarande den yttre formen av fängelsets rastgård, medan en del av den västra palissaden ersatts med ett plank. Den välbevarade palissaden är unik i landet.

Dagsljus för alla fångar

Hotellfängelsets celler ligger runt det öppna rummet i mitten.Hotellfängelsets celler ligger runt det öppna rummet i mitten.Fängelset i Umeå och ett tjugotal andra länsfängelser i Sverige byggdes efter standardiserade typritningar gjorda av Vilhelm Theodor Ankarsvärd. Han var Fångvårdsstyrelsens arkitekt 1855-77.

De 24 cellerna placerades i två våningar längs ytterväggarna. Det innebar att alla fångar fick rum med dagsljus. Inifrån byggnaden sett var cellerna samlade runt ett i alla våningar öppet galleri. I galleriet höll prästen sina predikningar från en än idag bevarad läspulpet. Under predikningarna ställdes celldörrarna upp på glänt med hjälp av haspar som kallades "kyrkhakar".

Umeå cellfängelse blev statligt byggnadsminne 1992.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Storgatan

903 30 Umeå
63.82239, 20.27529 12

Fakta

Byggår:
1861
Arkitekt:
V T Ankarsvärd och C N Söderberg
Hyresgäst: