• Universitetshuset Fotograf: Jenny Kjellgren Schönning

    Universitetshuset

  • Universitetsaulans entré med Thomas Thorilds citat "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större". Fotograf: Åke E:son Lindman

    Universitetsaulans entré med Thomas Thorilds citat "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större".

Universitetshuset, Uppsala

Universitetshuset ligger centralt och är Uppsala universitets huvudbyggnad. År 1871, sex år innan universitetets 400-årsjubileum, väcktes tanken på ett nytt universitetshus.

Föreläsningarna hölls i två oeldade salar i Gustavianum, förvaltningslokalerna fanns i Konsistoriehuset och fest- och samlingssalen i Carolina Rediviva. Alla dessa lokaler betraktades som otillräckliga, men det var behovet av en ny festsal som satte fart på planerna. Universitetet framförde sina behov och önskemål och en arkitekttävlig utlystes. De ekonomiska ramarna för projektet var snåla. Första pris i tävlingen tilldelades Herman Teodor Holmgren, en av Fredrik Wilhelm Scholanders mest kvalificerade elever. Holmgren var upplärd i den akademiska arkitekturtradition, beaux-arts, som genom hela 1800-talet lärdes ut vid Europas konstakademier.

En byggnad av högsta kvalitet

Oscar II lade grundstenen i hällregn en vårdag 1879. På platsen hade det tidigare stått ett stort akademiskt ridstall som nu revs. Under projektets gång genomfördes flera ändringar av Holmgrens tävlingsförslag. Byggherrens mål var hela tiden en byggnad av högsta kvalitet, både tekniskt och estetiskt. Trots det ursprungligt snåla anslaget kunde målet uppnås. Byggmästare C H Hallström åtog sig uppförandet för en lägre summa än den Holmgren beräknat, universitet utnyttjade sin reservfond och banklån ordnades. Uppsala universitets huvudbyggnad invigdes i maj 1887 efter tio års planering och byggnadstid.

Glaskupoler kröner unik förhall

Den stora förhallen har bevarad interiör från 1800-talet.Den stora förhallen har bevarad interiör från 1800-talet.Förhallen är en av den svenska 1800-talsarkitekturens förnämsta rumsskapelser och kröns av tre likformiga glaskupoler. Den halvcirkelformade aulan är byggnadens hjärta och rymde ursprungligen 2000 personer. Det finns många andra praktrum i byggnaden. På bottenplanet sammanträder universitetets styrelse i en sal med porträtt av alla svenska regenter från Gustav Vasa till Gustav VI Adolf.

Stor konstsamling

På övre planet finns det så kallade stora kanslersrummet där universitetets rektor mottar prominenta gäster. Detta rum liksom en rad andra pryds av porträtt föreställande kungar, kulturpersonligheter och framför allt professorer som verkat vid universitetet. Uppsala universitets konstsamling är idag en av de största i landet i statlig ägo.

Ett moderniserat universitetshus

Mellan åren 1996 och 2001 har Statens fastighetsverk genomfört omfattande och varsamma renoveringsarbeten. Bland annat har lärosalarna moderniserats med ny ventilation, el och belysning. Den ursprungliga rika färgsättningen, som målades över i en grå ton på 1970-talet, har återskapats.