Kolskjulet på Kastellholmen

Kolskjulet är en del av flottans historia. Den utgör en av få bevarade verksamhetsbyggnader, vilka tidigare karaktäriserade stränderna i Stockholms innerstad. Genom sitt läge invid inloppet till huvudstadens centrum utgör den en viktig del i berättelsen om tidigare liv och rörelse vid de arbetsplatser, som långt in på 1900-talet dominerade stadens stränder. Kolskjulet är den enda byggnaden inom Stockholms örlogsbas, som självklart markerar övergången från segel- till ångfartyg. Det uppfördes strax efter att flottans första ångfartyg byggts och fungerade som kolförråd under närmare 100 år.

Viktigt teknikhistoriskt minnsemärke

Fram till mitten av 1800-talet hade Flottan till största delen bestått av seglande skepp men de ersattes nu av stenkolseldade ångfartyg. Fartygen krävde stora kolförråd. 1852 projekterades därför ett stenkolsmagasin rymmande 7000 tunnor stenkol av Fredrik Blom, överste vid Flottans mekaniska kår. Magasinet uppfördes under samma år och tillbyggdes 1861 efter ritningar av Victor Ringheim. Huset fick en stabil konstruktion. Istället för att bygga väggarna enbart av trä murades också pelare av tegel. Kolskjulet hade inga fönster, bara portar för in- och utlastning. Kolet kunde också vinschas upp till luckorna i takutsprången med en anordning som inte längre finns kvar.

Kolskjulets vinklade del inreddes år 1940 för Kustflottans räkning med ett vinterbonat kontor samt ett förrådsrum. Två år senare, 1942, byggdes den östra delen och vinden om till proviantförråd för kaffe, te, kryddor, sylt och ost. I samband med det byggdes en glidbana och en spiraltrappa för att förenkla kommunikationerna mellan våningarna. Transportbanan är byggd i ek och påminner om transportbanan i det gamla Riksarkivet, som där går under namnet Störten. Till förrådet hörde en kafferostningsmaskin som finns kvar än idag.

Proviantförråd och sedan mobiliseringsförråd innan det blir kontor och konferens i huset

Kolskjulet tillsammans med bergrummen var de enda lokaler, som efter flottans avflyttning år 1969 hade kvar sina marina funktioner. Kolskjulet byggdes om till proviantförråd under andra världskriget och användes som mobiliseringsförråd fram till 1990-talet.

Under 2006-2009 byggde SFV om hela Kolskjulet till kontor och konferenslokaler för Briggen Tre Kronor, som också ligger förtöjd utanför vid kajen när hon inte är ute och seglar.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Örlogsvägen 11

11149 Stockholm
59.32201, 18.09044

Fakta

Byggår:
1852
Arkitekt:
Victor Ringheim
Hyresgäster:

Nu kan du ladda ner appen Skeppsholmen

- Skeppsholmen och Kastellholmen är unika som en grön oas mitt i storstaden. Statens fastighetsverks mål är att utveckla öarna utifrån deras unika kulturhistoriska värden. Vi vill se området som mötesplats för kultur, hantverk, forskning och utbildning i en avspänd miljö med historisk och maritim atmosfär. Ulrika Nylander, fastighetschef