Hantverkskasernen på Skeppsholmen

Huset byggdes för att Flottans hantverkare och timmermän skulle ha någonstans att bo. Nu är huset ett vandrarhem och människor från hela världen kan bo här.

Hantverkskasernen uppfördes 1831-32 för att inrymma bostäder åt Flottans hantverkare och timmermän. Arkitekt var överstelöjtnant mechanicus Fredrik Blom, byggnadschef vid Flottans station i Stockholm. På 1870-talet tillkom de låga utbyggnaderna vid gavlarna.

Huset var under många år boställshus för örlogsvarvets Hantverkskasernen på Skeppsholmen.Hantverkskasernen på Skeppsholmen.maskin- och hantverkspersonal. I mitten av huset fanns fyra sovsalar för ogifta hantverkare. I de höga gaveldelarna låg lägenheter om ett rum och kök, där arbetare med familjer bodde

Under senare år användes det bland annat till kanslilokaler för Marinförvaltningen. År 1983 byggdes kasernen om till vandrarhem för Svenska Turistföreningen som sedan 1949 drivit vandrarhem ombord i fullriggaren af Chapman vid Skeppsholmen.

Innan kasernen uppfördes, fanns här den kungliga vedgården som försörjde Stockholms slotts många eldstäder med ved under åren 1785-1830.

Skeppet af Chapman ligger förtöjd precis utanför vid kajen som är ett bilfritt promenadstråk sedan 2002.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Västra Brobänken 8

11149 Stockholm
59.32519, 18.08115

Fakta

Byggår:
1831
Arkitekt:
Fredrik Blom
Hyresgäst: