• Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Fotograf: Nina Broberg

    Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara.

Jakobsgatan 19

Hovkirurgens hus i kvarteret Johannes större

1967 köpte staten fastigheten Johannes större på Jakobsgatan 19. Under åren 1994-95 renoverade Statens fastighetsverk lokalerna för Regeringskansliet. Fastigheten har delvis återfått det utseende det hade 1878. Inomhus har trapphuset liksom samlingssalen restaurerats. De snickerier som var skadade har kompletterats och renoverats. Målsättningen var att genomföra en så varsam ombyggnad som möjligt och samtidigt få ett väl fungerande kontorshus.

Hovkirurgens hus

Jakobsgatan 19 köptes 1821 av Svenska Läkaresällskapet.Troligen byggdes huset under senare delen av 1600-talet av sekreteraren Nils Leijonflykt. Hovkirurgen J L Wenner köpte huset 1813 och hans arvingar upplät det åt Svenska Läkaresällskapet 1821. En omfattande ombyggnad gjordes 1878 efter ritningar av Carl Curman. Gatufasaden uppfördes i nyrenässansstil och på gården byggdes ett pampigt trapphus som lystes upp av ett takfönster. En stor sal skapades genom två våningar i byggnadens hela bredd och ett trapphus i den före detta gården. Högst upp i huset inreddes en stor sammanträdessal åt Läkaresällskapet.

Från läkare till teknologer

Fasaden från ombyggnaden 1878 är välbevarad med ornering i puts och stuck.1907 köpte Svenska Teknologföreningen huset och 1911 gjordes flera ombyggnationer efter ritningar av arkitekten Carl Bergsten. Bland annat byggdes huset på med en våning och stora salens tak välvdes.

Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1995.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Jakobsgatan 19

11152 Stockholm
59.32966, 18.06649

Fakta

Byggår:
Senare delen av 1600-talet, 1878
Arkitekt:
1878 Carl Curman
Hyresgäst: