• Kungliga Musikaliska Akademiens byggnad sedd från Nybroviken. Fotograf: Alexandru Babos

  Kungliga Musikaliska Akademiens byggnad sedd från Nybroviken.

 • Konsertsalen i Musikaliska Akademien. Fotograf: Alexandru Babos

  Konsertsalen i Musikaliska Akademien.

 • Paradsalen i Utrikesministerhotellet. Fotograf: Alexandru Babos

  Paradsalen i Utrikesministerhotellet.

 • Utrikesministerhotellet vid Blasieholmstorg. Fotograf: Alexandru Babos

  Utrikesministerhotellet vid Blasieholmstorg.

Kungliga musikaliska akademien, Stockholm

Kungliga musikaliska akademien i kvarteret Ladugårdsbron byggdes som ett palats i nyrenässans på 1870-talet.

Kungliga Akademiens stora sal.Arkitekt Johan Fredrik Åbom ritade huset. Musikaliska akademiens Stora sal var den första som byggdes för sitt ändamål i vårt land. Den användes också när Stockholm gästades av utländska musikartister och här hölls de tjugosex första Nobelfestligheterna. Arkitekten utformade konserthuset som ett palats i nyrenässans med utvändig trappa. Husets paradrum, konsertsalen, har formen av en kyrksal med ett högt mittskepp och sidoskepp med läktare som stöttas av smäckra gjutjärnskolonner, målade i vitt och guld. Den ursprungliga takkronan pryder fortfarande sin plats och har fått nytt ljus genom fiberoptik.

Kjellbergska huset

Trapphus i Kjellbergska huset.J. F. Åbom ritade förutom Nybrokajen 11 också det angränsande Kjellbergska huset. Det ritades som bostad för medicinprofessorn Adolf Kjellberg. Byggnaden är mycket karaktäristisk för de privat palats som under 1800-talet växte fram på Nedre Norrmalm. Den tidstypiska nyrenässansarkitekturen och dispositionen av bostandsvåningarna, med en sällskapsdel mot gatan och en privat del mot gården, överensstämmer väl med samtidens syn på hur ett bostadshus för den övre samhällsklassen skulle se ut. År 1926 förvärvades huset av Musikaliska akademien och de tre översta våningarna inreddes för undervisning. I huset fanns också Musikaliska akademiens bibliotek.

Utrikesministerhotellet

I samma kvarter ligger det tidigare Utrikesministerhotellet. Fastigheten förvärvades av staten 1786 som bostad och representationsvåning för kanslipresidenten, senare utrikesministern. Utrikesministerhotellet blev statligt byggnadsminne 1935. Stallet på gården byggdes om till spelplats för folk- och världsmusik år 2000.

Den forna glansen återställd

Fasaden till Kungliga Musikaliska Akademien.

I början av 1940-talet flyttade Musikaliska akademien till Valhallavägen, och Nybrokajen 11 blev radiosymfonikernas repetitionslokal fram till 1979 då Berwaldhallen stod klar. På 1980-talet återställdes fasaderna på Nybrokajen 11 och Kjellbergska huset i ursprungligt skick. När det blev klart att Rikskonserter skulle flytta in i konserthuset, påbörjades den invändiga renoveringen som bland annat syftade till att återställa Stora salen i dess forna glans. För renoveringen svarade arkitekt SAR/MSA Ingmar Lönngren.

Renoveringsarbetet fortsatte därefter i Utrikesminister-hotellet. I husets planlösning och inredning finns spår från alla perioder i byggnadens historia, men det var främst tapeter, bårder och kakelugnar från 1840- och 50-talen som präglade rummen och gör så även idag. I trapphuset och vestibulen, som sannolikt har bevarats sedan 1600-talet, har man återskapat 1800-talets marmorering och dekormåleri.

Sedan 2011 kallas konserthuset Musikaliska och drivs av Blåsarsymfonikerna och Länsmusiken i Stockholm.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Nybrokajen 11

11148 Stockholm
59.33118, 18.07610 15

Fakta

Byggår:
Musikaliska akademien 1877. Kjellbergska huset 1876, Utrikesministerhotellet 1746
Arkitekt:
Johan Fredrik Åbom
Hyresgäster: