Victoriafortet, Vuollerim

Låt dig guidas 40 meter in i bergrummen vid Lule älv. Upplev en autentisk försvarsanläggning från kalla krigets dagar med kanoner från pansarskeppet Victoria. Armébatteriet i Bomyrberget ingår som en del av de moderna befästningar som tillkom under andra hälften av 1900-talet för att skydda rikets gränser i skuggan av militär upprustning i Europa. Det var en tid som präglades av det kalla kriget och kapprustningen mellan öst och väst.

Fortet färdigställdes 1963 och är det enda kvarvarande armébatteriet av de som byggdes för att försvara övergångarna över Luleälven och som skydd för älvens kraftverk. Det utgick ur krigsorganisationen i december 1997. Anläggningen är statligt byggnadsminne sedan 2004. Den 1 juni 2006 tog Statens fastighetsverk över en militäranläggning från Fortifikationsverket i Vuollerim, Jokkmokk. Fortet, som hade legat i malpåse i flera år, fick sommaren 2006 en hyresgäst som driver sport- och konferensanläggning på Bomyrberget.

Besöksmål med guidad visning sommartid

Sommartid arrangeras guidade visningar av fortet som går 40 meter in i berget och rymmer en förläggning med plats för 140 soldater. Lokalerna och försvarsmaterialet är intakt och bestyckningen består av två 28,3 cm kanoner i ett dubbeltornsom tidigare suttit på pansarskeppet Victoria från 1910-talet. Hela armébatteriet kallas därför för Victoriafortet.

Öppettider, se och göra:

Faciliteter:

  • WC
  • Café/servering
  • Parkering
  • Museum

Adress

Adress:

Vuollerim, Jokkmokk

Fakta

Byggår:
Färdigt 1963