Bevaknings- och tullstugor Norrbotten

Säker vistelse i svenska fjällen

BevakningsstugaBevaknings- och tullstugorna finns utplacerade på strategiska lägen i den svenska fjällkedjan. De fungerar som tillfälliga övernattningsstugor för den svenska fjällräddningen och tullen.

Tullhuset vid Riksgränsen hyrs av Norska tullen och fungerar fortfarande som tullstation och inte som övernattningsstuga.

På följande platser finns bevakningsstugor:

 • Abisko
 • Kamasjaure
 • Karatjaure, Jokkmokk
 • Kåbmejaure
 • Petsaure
 • Ritsem
 • Råstojaure
 • Seitevare, Jokkmokk
 • Tjounajokk

På följande platser finns tullstugor:

 • Pieskehaure
 • Råstojaur