• Östersunds länsresidens en grå oktobermorgon. Fotograf: SFV

    Östersunds länsresidens en grå oktobermorgon.

  • Länsresidenset uppfördes 1846-48 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman. Fotograf: SFV

    Länsresidenset uppfördes 1846-48 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman.

  • Länsresidenset i Östersund. Fotograf: SFV

    Länsresidenset i Östersund.

Residenset i Östersund

Residenset i Östersund är stadens äldsta stenhus, uppfört 1846-48 efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. 1974 förklarades det som Statligt byggnadsminne.

Länsresidenset i Östersund, sett från sjösidan.Länsresidenset i Östersund sett från sjösidanÖstersunds residens från 1840-talet

Residenset i Östersund i Jämtlands län uppfördes 1846-48 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf Hawerman. Byggnaden uppfördes i mitten av 1800-talet och är utformad i senempire. 1901 tillkom två fristående flyglar och 1910 utökades huvudbyggnaden något. Efter ritningar av arkitekt Gustaf Holmdahl genomfördes omfattande tillbyggnader 1930-31. Vid dessa arbeten förlängdes huvudbyggnaden och kopplades samman med flyglarna.

Hanna Rydh i Östersunds residens

Östersunds residens var i några år hem för den kvinnliga doktor i arkeologi som redan på 1930-talet sökte arbetet som landdshövding i Jämtland. Efter sin första makes död gifte sig nämligen Hanna Rydh med Mortimer Munck af Rosenschöld som var landshövding i Jämtlands län under åren 1931-38. Hanna Rydh blev en mycket uppskattad landshövdingsfru, inte minst för sina insatser för länets kulturarv och museet Jamtli. När hennes man skulle gå i pension 1938 kandiderade hon till posten men fick den inte. Det dröjde ända till 1974 innan en kvinna blev landshövding i Sverige.

Matsalen i residenset med matta av Märta Måås-Fjellström.Matsalen i residenset med matta av Märta Måås-Fjellström.

Statligt byggnadsminne 1974

När residenset var nytt måste det ha varit en imponerande syn i den lilla trästaden vid Storsjön. Nu har Östersund utvecklats till att bli ett nav i Jämtlands län. Länsresidenset är Östersunds äldsta bevarade stenhus och 1974 förklarades det som statligt byggnadsminne. Residenset i Östersund ligger i kvarteret Hövdingen med entré från Köpmangatan. Mot Strandgatan och Storsjön finns den stora parken och residensets egentliga huvudfasad. Under åren 2002-04 renoverade Statens fastighetsverk interiörer och inredning. 2009 påbörjades en omfattande renovering av residensets kontorsdelar som pågått i flera etapper. 2011-2012 byggdes Norra flygeln om och residenset tillgänglighetsanpassades.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Köpmangatan 22

831 30 Östersund
63.17959, 14.63271

Fakta

Byggår:
1846-48
Arkitekt:
Johan Adolf Hawerman
Hyresgäster: