• Tylön - en ovanligt grön fyrplats. Fotograf: SFV

    Tylön - en ovanligt grön fyrplats.

Tylön södra Hallands enda ö

Tylön är en grön ö och södra Hallands enda ö. Ön med Heidenstamsfyren och det intilliggande vattnet är idag naturreservat och fågelskyddsområde.

Tylön, som skiljs från fastlandet av ett brett sund, ligger strax utanför Tylösand och är södra Hallands enda ö. Under 1700-talet var Tylön en av de öar som kronan upplät till sina båtsmän för fiske. Båtsmännen ingick i försvaret och tjänade örlogsflottan. Fiskeläget på Tylön övergavs i slutet av 1700-talet.

Detalj på fyrenFyren på Tylön är inklädd

Fyren på Tylön utvecklades av Nils Gustav von Heidenstam och uppfördes 1870. Konstruktionen är en variant av Heidenstams järnfackverk, dock inte öppet utan istället inklätt med järnplåt. Ritningarna till fyren och fyrvaktarbostaden är signerade L. Fr. Lindberg.

Den förste fyrmästaren på ön blev Carl Julius Olsson från Hamneskär, som flyttade hit med sin familj när fyren stod klar. Därefter lyste fyren i 98 år innan den släcktes för gott. Sedan 1968 har fyren fungerat som sjömärke, även om Tylön hade sjömärken även långt innan fyren byggdes. På öns högsta punkt ligger nämligen fyra markanta bronsåldersrösen, byggda för att synas från havet.

Ovanligt grön fyrplats

Fyren på TylönTylön är antagligen den enda fyrplatsen som har en egen allé. I jämförelse med de karga kronoholmarna i Bohusläns ytterskärgård är Tylön en grön ö. En stor del är täckt av ljung- och gräshed, och det finns även områden med strandängar. Ön är ett Natura 2000-område, något som främst beror på det rika fågellivet. Målet är ett långsiktigt bevarande av fisktärna, jorduggla och pilgrimsfalk. Ön och det intilliggande vattnet är naturreservat och fågelskyddsområde. Landstigningsförbud råder under perioden 1 april - 15 juli.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Tylön
56.646556, 12.709444 10