• Tingstäde fästning Fotograf: Jenny Kjellgren Schönning

    Tingstäde fästning

  • Borggård Skans I, Tingstäde fästning. Fotograf: Jenny Kjellgren Schönning

    Borggård Skans I, Tingstäde fästning.

Tingstäde fästning

Bara hundra år gammal

Tingstäde fästning, intill Bulverket i Tingstäde träsk på norra Gotland, anlades 1898-1917. Fästningen skulle fungera som förråd och mobiliseringsplats och med en besättning på 5000 man hindra fientliga trupper från angrepp mot söder. Tingstäde fästning är en gördelfästning med flera enskilda skansar, som tillsammans omsluter en stor areal. I denna egenskap har Tingstäde fästning en viss likhet med fästningen i Boden, fast i mindre skala.

Skans IPort, Tingstäde fästning

Statens fastighetsverk förvaltar Skans I i norr, intill träsket. Det är den största skansen och den enda som är permanent bestyckad med kanoner i pansarkupoler. Skansen skulle ha en besättning på 300 man i krig.

Avsaknaden av berg har inneburit att platsen har grävts ut och skansen byggts i en grop i åsen. Byggnadsmaterialet utgörs av betong och kalksten. Särskilt kalkstensinslagen uppvisar stor hantverksskicklighet.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Bulverksvägen 5

624 44 Tingstäde
57.737677, 18.618758

Fakta

Byggår:
1898-1917
Hyresgäst: