• Fotograf: Maria Hilltorp

Kronoholmen Gran

Gran är en av de mest isolerade öarna längs Hälsingekusten och naturen präglas av sitt utsatta läge i havet och av landhöjningen.

Ny hamn 2007

Bilden visar den nya hamnen på Gran.Den nya hamnen på Gran.Gran har sedan urminnes tider varit en viktig plats för fiskare och säljägare. För att få en uthamn för det viktiga strömmingsfisket byggdes en hamn för hand på 1930-talet. Hamnen var av stor ekonomisk betydelse för de boende på ön. Under krigsåren bidrog hamnen till ett enormt uppsving i kustfisket, som var en viktig del av landets mat-
försörjning under orosåren. År 2007 invigdes den nya hamnen på Gran under pompa och ståt. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Nordanstigs kommun och den lokala hamnföreningen.

Liten ö med egen garnison

Ön Gran, som ligger en mil utanför kusten i Nordanstigs kommun, har länge varit en viktig plats för fiskare och säljägare.Ön Gran, som ligger en mil utanför kusten i Nordanstigs kommun, har länge varit en viktig plats för fiskare och säljägare.Gran spelade en viktig roll för militären under andra världskriget, landets territorialgräns gick då strax utanför Gran. Den lilla garnisonen som användes under krigsåren kallas nu för "Själstugan" och används för övernattning av naturälskare. "Själ" är ett gammalt ord för säl och har man tur kan man se dessa fantastiska djur från stugans fönster.

Gran har varit fyrplats sedan 1886. Dagens fyr, från 1968, är obemannad och förvaltas av Sjöfartsverket. På öns östra sida finns ett litet fiskeläge, som vittnar om öns forna betydelse som hamn för kustfiskarna. Idag används de flesta före detta fiskarstugor som fritidshus.

Sälskyddsområde

Norra delen av Gran är avsatt som sälskyddsområde. Det är en av länets viktigaste uppehållsorter för gråsäl. Under vår och sommar råder därför tillträdesförbud till dessa delar av ön.

Hela ön är naturreservat och delar säl- och fågelskyddsområde.Hela ön är naturreservat och delar säl- och fågelskyddsområde.Tobgrisslor och topplåsbräken

Hela ön är naturreservat och delar av ön är säl- och fågelskyddsområde sedan 1988. Reservaten utgörs av ett 63 hektar stort område. På Gran finns en av länets största kolonier av tordmular. Kolonin är känd sedan 1600-talet men antalet häckande fåglar har växlat genom åren. På grund av sitt läge har ön stor betydelse för rastande flyttfåglar och här häckar även labb, tobisgrissla och ejder. Floran är artfattig men i de öppna gräsmarkerna invid fiskeläget finns länets rikaste lokal för den sällsynta ormbunken topplåsbräken.

Besök Gran

Till Gran kan du ta dig med egen båt eller med båtturer som avgår från Mellanfjärden. På ön finns en hel del service i form av hamn, vindskydd, grillplats, badplats och toaletter.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

62.01409, 17.62938 9