• Fotograf: Jenny Kjellgren Schönning

Gävle slott

På södra sidan om Gavleån i Gävle reser sig Gävle slott. Slottet har anor från tidigt 1500-tal men efter en omfattande brand präglas det idag till det yttre av 1700-talets sparsmakade franska klassicism, signerad Carl Hårleman.

Ett av Vasaslotten

Johan III, som kanske räknas till den Gävle slott har anor från 1500-talet.Gävle slott har anor från 1500-talet.mest byggnadsglade av våra kungar, lät 1583 påbörja bygget av ett mäktigt "kyrkslott". Det skulle bli en slottsbyggnad där kyrkorummet var det centrala, Johan III var djupt religiös. Slottet hade då ett helt annorlunda utseende. I likhet med andra Vasaslott hade det torn med spiror och utsirade gavlar. Arkitekt var Willem Boy och byggnadsarbetena avslutades 1597. Efter flera år av förfall rustades slottet under 1650- och 60-talen och byggnaden blev högkvarter för landshövding och övrig landsstat.

Brand ödelade Vasaslottet

Femtedag påsk 1727 bröt elden lös i slottet och lämnade slottskyrkan i ruiner och slottets översta våning utbränd. Slottet stod övergivet i några år, men 1741 bestämdes att det skulle bli landshövdingsresidens igen. Överintendent Carl Hårleman fick i uppdrag att utföra ritningar till renovering och ombyggnad. Det är Hårlemans ritningar som givit Gävle slott det utseende det i huvudsak har idag. 1754 kunde den första landshövdingen, A.J. Gripenhielm, flytta in.

Ursprunglig planlösning

Nyrustade Gustav III:s salong på Gävle slott.Gustav III:s salong på Gävle slott.

Interiört har källaren och bottenvåningen i stort behållit karaktären från 1500-talet. Dessutom präglas planlösningen i de övre våningarna fortfarande av den ursprungliga. Man kan klart avläsa uppdelningen i tre delar med platsen för den forna slottskyrkan i mitten. Representationsvåningen en trappa upp har bevarat en del av karaktären från 1700-talets ombyggnader.

Nutida restaureringar

Åren 1988-90 utfördes en genomgripande restaurering av slottets fasader. Innan man började gjordes en noggrann teknisk och antikvarisk undersökning. Den gav besked om fasadernas utseende efter den Hårlemanska ombyggnaden och vilka ingrepp som hade gjorts efter denna.

Under 1990-talets första häft renoverade Statens fastighetsverk muren och staketet runt slottet. Interiörer och inredning i landshövdingeresidenset renoverades i början av 2000-talet.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Timmermansgatan 1

802 66 Gävle
60.672275, 17.144079 13

Fakta

Byggår:
1583-97, 1754
Arkitekt:
Willem Boy, Carl Hårleman
Hyresgäster: