• Fotograf: Åke E:son Lindman

Residenset i Falun

Sedan 1813 är residenset i Falun Dalarnas officiella residens. Byggnaden uppfördes redan på 1730-talet. Men residenset byggdes om och präglas därför mest av den gustavianska stil som slottsbyggmästare Johan Sebastian af Uhr skapade här på 1790-talet.

Statligt ägd sedan 1812

Landshövdingsresidenset i Falun i Dalarna inköptes av staten 1812. Byggnaden uppfördes troligen någon gång mellan 1730 och 1734 för rådmannen Olof Engström och hans hustru Christina Trotzig. Vid de stora bränderna i Falun 1761 skadades bohag och ekonomibyggnaderna svårt. Huvudbyggnaden och dess flyglar i tegel klarade sig relativt bra.

Sengustaviansk stil

År 1790 utnämndes Jan Magnus af Nordin till landshövding i Kopparbergs län. Han köpte huset av Olof Engströms arvingar och påbörjade en ombyggnad. Slottsbyggmästare Johan Sebastian af Uhr omformade då byggnaden till en god representant för den sengustavianska stilen. Arkitekten Louis Masreliez skissade förlagor till de interiöra målningar som utfördes av dekorationsmålaren Nils Johan Asplind. Bostadshusets flyglar fick i samband med ombyggnaden en andra våning och huvudbyggnadens vind höjdes för att ge plats åt en rad halvfönster.

Slaggbyggnadsteknik

Ur byggnadstekniskt hänseende är residenset i Falun ett intressant exempel på de slaggbyggnadsteknik. En teknik som utvecklades i Falun efter stadsbränderna 1761.

Statens fastighetsverk restaurerade och moderniserade inredning och interiörer under åren 2002-2004.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Åsgatan 51

791 84 Falun
60.61037, 15.62729

Fakta

Byggår:
1730-1734 (ca)
Hyresgäst:

Landshövdingar

Landshövdingar infördes i Sverige 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

23 kakelugnar värmde huset år 1794