Tynnelsö slott ligger utanför Strängnäs i Södermanland. Det har en historia ända tillbaka till 1300-talet och har ägts av både biskopar och kungligheter. Att besöka det är dessvärre inte möjligt, men Kulturvärden har varit där. Du hittar länk till artikeln längst ner på sidan.

Tynnelsö slott är ett tegelhus i fem våningar, vars äldsta del, en tvåskeppig, kryssvälvd källare, troligen uppförts på 1300-talet. Från 1306 tillhörde slottet biskoparna i Strängnäs. Slottets första våning och tornbyggnaden är bevarade sedan medeltiden.

Kungligt lustslott för drottningar

På 1400-talet byggdes slottet om av biskop Kort Rogge i Strängnäs. Efter reformationen 1527 tog Kronan över slottet. Det byggdes om till kungligt lustslott och ägdes bland annat av drottning Katarina Stenbock, kung Karl IX och änkedrottning Hedvig Eleonora. Åren 1584-1619 förändrades det medeltida huset helt och försågs bland annat med tre tornliknande utbyggnader. Dörrar och kassettak finns bevarade från denna tid.

Tynnelsö blir fideikomiss

År 1779 såldes Tynnelsö slott till kommerserådet Simon Bernhard Hebbe som året därpå gjorde det till fideikomiss för sin son. Sin nuvarande exteriör fick slottet på 1820-talet, då bland annat den södra utbyggnaden revs och en lanternin uppförde på taket. Det gamla slottet lämnades så småningom att förfalla. 1940 skänktes slottet till Kungliga Vitterhetsakademin. Sedermera tog Riksantivarieämbetet över förvaltningen.Tynnelsö slott är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk fick ta över från Riksantikvarieämbetet i januari 2015.

Interiör, Tynnelsö slott. Sal med stengolv och en stor eldstad med stendekor. Väggarna har målningar som föreställer draperat tyg.

Interiör Tynnelsö slott. Foto: Melker Dahlstrand

Hitta hit

Hitta till Tynnelsö slott

645 96 STALLARHOLMEN

Hitta på Google Maps