Victoriafortet i Jokkmokks kommun sträcker sig 40 meter in i bergrummen vid Lule älv. Det är en autentisk försvarsanläggning från kalla krigets dagar med kanoner från pansarskeppet Victoria.

Interiör, Victoriafortet i Vuollerim. Logement med vånings-säng.

Foto: Thomas Fahlander

Victoriafortet, eller armébatteriet i Bomyrberget, färdigställdes 1963 och är det enda kvarvarande armébatteriet av de som byggdes för att försvara övergångarna över Luleälven och som skydd för älvens kraftverk. Det var en tid som präglades av det kalla kriget och kapprustningen mellan öst och väst.

Fortet utgick ur krigsorganisationen i december 1997. Anläggningen är statligt byggnadsminne sedan 2004.

Den 1 juni 2006 tog Statens fastighetsverk över en militäranläggning från Fortifikationsverket i Vuollerim, Jokkmokk. 

40 meter in i berget

Fortet går 40 meter in i berget och rymmer en förläggning med plats för 140 soldater. Lokalerna och försvarsmaterialet är intakt och bestyckningen består av två stycken 15,2 cm kanoner (m/12–16) i ett dubbeltorn som tidigare suttit på pansarskeppet Victoria från 1910-talet. Hela armébatteriet kallas därför för Victoriafortet.

Hitta hit

Hitta till Victoriafortet, Vuollerim

Vuollerim, Jokkmokk