Korttidsuthyrning

Söker du unika miljöer eller udda lokaler för film, foto och event? Kanske hittar du det du söker hos oss på Statens fastighetsverk. Vi förvaltar slott, bergrum, fyrar, torn, fort, stall och palats som präglade av historien har tidstypiska detaljer och en speciell atmosfär.

Statens fastighetsverk är Sveriges största förvaltare av statligt ägda kulturmiljöer i hela landet, exempelvis slott, bergrum, fyrar, torn, fort, stall och palats. Många byggnader har präglats av historien och har ofta tidstypiska detaljer och en speciell atmosfär.

Prisexempel

Priser baseras på produktionens storlek och vilken plats det gäller. Hyresavtal upprättas vid samtliga uthyrningar.

  • Enklare markupplåtelser: från 5 000 kr/dag
  • Redaktionell fotografering: från 5 000 kr/dag
  • Reklamfotografering: 10 000-20 000 kr/dag
  • Reklamfilm: 15 000-25 000 kr/dag
  • Spelfilm: 10 000-15 000 kr/dag
  • Event: 15 000-25 000 kr/dag

Ansök om fotografering eller filminspelning i någon av våra fastigheter

De uppgifter som efterfrågas i denna ansökan behöver Statens fastighetsverk (SFV) för att kunna ta ställning till om fotografering, film- eller tv-produktion i önskad miljö är lämplig att genomföra. Fler detaljer kan komma att efterfrågas, liksom bilagor i form av kartor/skisser över önskad inspelningsplats.

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid. Minst tre veckor innan rekommenderas för att vi ska hinna handlägga ditt ärende. SFV kan komma att neka ansökningar där det föreligger risk att verksamheten eller resultatet därav inte lever upp till statens värdegrunder, eller att det finns risk för bestående skador på fastigheter, kultur- eller naturmiljöer

Mejla din ansökan till locations@sfv.se. Prisuppgifter/offert lämnas efter inskickad ansökan.

Observera: för att markupplåtelseavtal skall upprättas, måste polistillstånd avseende användande av offentlig plats erhållas, vilket utfärdas av den lokala Polisen.

Ansökan om evenemang i några av våra fastigheter

De uppgifter som efterfrågas i denna ansökan - evenemang behöver Statens fastighetsverk (SFV) för att kunna ta ställning till om evenemanget i önskad miljö är lämplig att genomföra. Fler detaljer kan komma att efterfrågas, liksom bilagor i form av kartor/skisser över önskad plats.

Några miljöer som går att korttidshyra

Vi har hyresgäster i många av våra fastigheter

I de flesta av de byggnader som Statens fastighetsverk förvaltar finns det hyresgäster som har hand om verksamheten. Om du är intresserad av att korttidshyra någon av dessa så är det till våra hyresgäster som du vänder dig för att få pris och tillgänglighetsuppgifter. För att veta vilka som är hyresgäster i den fastighet som du är intresserad av kan du söka upp den här. 

Foton från olika miljöer som kan korttidshyras

Inne i havremagasinet på bottenplan där alla takbjälkar stöttar taket och rören med spannmål som sticker ner.

I den gamla havredepån som skulle förse regementet med 1 500-2000 ton foder till hästarna är i dag det enda av de fyra militära havremagasin som byggdes i Sverige som fortfarande är intakt. . Foto: Melker Dahlstrand

I Garnisionssjukhuset finns bevarade köksmiljöer. Foto: SFV/Annie Andersson

Interiör, Oscar Fredriksborgs fästning. Hall med välvt tak. Genom två fönster strömmar ljus. Hål i muren efter bjälkar som burit upp ett golv.

Fästningen Oscar-Fredriksborg med sitt härliga ljusinsläpp. Foto: SFV/Josefin Volkert

Interiör, Karlsvärds fästning. Korridor genom logement med vånings-sängar.

I Karlsvärds fästningsruin finns sängarna kvar från när fästningen var i bruk. Foto: SFV/Josefin Volkert

Exteriör, Karlsvärds fästning. Östra försvarsverket.

Karlsvärds fästningsruin på Enholmen är som en sagoborg. Foto: SFV/Josefin Volkert

Förfallen del av Fårösunds fästning.

Norra batteriet vid Fårösunds fästning kan hyras ut till exempelvis en filminspelning. Foto: SFV/Josefin Volkert

Korridorerna är långa i det gamla Garnisionssjukhuset. Foto: SFV/Annie Andersson

Ljusinsläppet är magiskt en sen eftermiddag i Garnisionssjukhuset. Foto: SFV/Annie Andersson

I det gamla Garnisionssjukhuset som står tomt har tiden stannat. Foto: SFV/Annie Andersson

Havret transporterades upp och ner mellan olika bingar gennom maskineriet som bestod av roterande skovlar.

Havret transporterades upp och ner mellan olika bingar gennom maskineriet som bestod av roterande skovlar. Foto: Melker Dahlstrand

Salsta slott, Uppsala. Ljusgul byggnad i tre våningar med två små fristående flyglar. Höst.

Salsta slott utanför Uppsala kan man hyra för kortare upplåtelser. Foto: Sven Tideman