Vasaminnet: Säsong 1, Avsnitt 3

Tuna kungsgård

10:13 Finns som syntolkat

Tuna kungsgård

Vasaminnet: Säsong 1, Avsnitt 3

Om träd kunde berätta skulle den 600 år gamla eken berätta om Tuna kungsgårds långa historia – om människor och deras brukande av marken vid sjön Roxen i Östergötland. Många kungsgårdar i Statens fastighetsförvaltning har bakgrund i historien om Gustav Vasas brott med kyrkan då han övertog kyrkogods och samlade 100-tals gårdar under kronan. Som adelsman var han en van godsägare och han insåg snabbt att en effektivisering var nödvändig för öka inkomsterna. Lånet från Lübeck i samband med unionsupproret behövde återbetalas och den växande kungamakten behövde försörjas. De 20-tal kungsgårdar som ännu förvaltas av staten har stora kulturhistoriska värden, men precis som på 1500-talet, är de också viktiga för att producera mat. Med hjälp av dagens arrendatorer på Tuna håller vi det historiska landskapet öppet och tar gården in i framtiden.