Generaldirektör Ingrid Eiken

Generaldirektören är chef för Statens fastighetsverk och preciserar, inom ramen för regeringens beslut, målen för verksamheten och verksamhetens inriktning. Den 20 februari 2018 tillträdde Ingrid Eiken tjänsten som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. 

Om Ingrid Eiken

Ingrid Eiken har en gedigen erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar inom både statlig och privat sektor. Ingrid Eiken har också suttit i flera styrelser och har bland annat varit ordförande i bostadssajten Hemnet, Svensk Mäklarstatistik och som styrelseledamot i Stockholms stadsmission. 

Ingrid Eiken har examen i ekonomi från Stockholms universitet. Hon har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Kulturdepartementet, departementsråd på Statsrådsberedningen och chef för internrevisionen i Regeringskansliet. Hon har verkat vid Finansdepartementets budgetavdelning, på UD som finans- och budgetansvarig vid det så kallade 2001-sekretariatet samt arbetat på Internationella valutafonden i Washington D.C.

Aktuella befattningar och uppdrag

 • Generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk.

Tidigare befattningar och uppdrag

 • 2012-18 VD för Mäklarsamfundet. Koncernansvarig för verksamheten utgörs av huvudkontoret samt flera dotterbolag och intressebolag.
 • 2012-17 Styrelseledamot (2012-17) och ordförande (2014-17) i Hemnet AB, Sveriges största sajt för bostadssök på nätet med över 3,0 miljoner unika besökare i veckan. En ny ägarstruktur och försäljning
  framförhandlades under perioden 2015-2017.
 • 2012-18 Styrelseledamot (2012-18) och ordförande (2017-18) i svensk Mäklarstatistik AB.
 • 2014-16 VD för Mäklarsamfundet System i Sverige AB (2014-16) och styrelseledamot (2013-18), ett utvecklingsföretag 2014-16 (dotterbolag inom Mäklarsamfundet) som tillhandahåller ett webbaserat affärssystem för mäklare och fastighetsbolag (start-up).
 • 2006-12 Statssekreterare i Alliansregeringen, Kulturdepartementet.
 • 2001-06 Departementsråd i Statsrådsberedningen och chef för Regeringskansliets Internrevision, inklusive UD och utlandsmyndigheterna. Särskilt ansvar förtroendeskapande aktiviteter och riskidentifiering.
 • 1999-01 Finans- och budgetchef, för regeringens ordförandeskap i EU 2001, på UD. I detta ingick även ansvaret för sponsring och samarbetspartners samt samordning av EU bidrag och upphandlingar.
 • 1994-99 Finansdepartementet, Budgetavdelningen (Fi/Ba).
 • 1992-94 Internationella Valutafonden (IMF) I Washington DC, Fiscal
  Affairs Department. Economist and Country Analyst.
 • 1987-92 Finansdepartementet, Budgetavdelningen.
 • 1985-87 Statskontoret. Utredarutbildning, byrådirektör, utredare.
 • 1983-85 Konjunkturinstitutet, prognos- och analysarbete. AMS, prognosoch utredningsarbete. Stockholms Universitet, studievägledare och seminarieledare i ekonomisk politik. Dramaten, Kungliga Husgerådskammaren vid Stockholms slott.

Andra uppdrag

Ingrid Eiken har även haft ett stort antal uppdrag som sakkunnig och expert i statliga kommittéer, utredningar och även tidigare uppdrag i olika styrelser, bland annat Världsutställningen i Shanghai, Märkesåret 1809, Handikappidrottsförbundet, Stockholms Stadsmission, Insuresec AB.