Vilseledande uppgifter om Nationalmuseums hyra

Den senaste tiden har det förekommit vilseledande uppgifter i media om Nationalmuseums kostnadshyra.

Kostnadshyran baseras på de faktiska kostnader som vi har för att förvalta och underhålla. Kostnadshyra innebär att man inte ska bidra till SFV:s avkastningskrav och vinst.

Visa bildspel

Nationalmuseum i Stockholm. Foto: Claes Olsson/SFV

Nationalmuseums hyresnivå sticker ut jämfört med andra kulturfastigheter oavsett om de har kostnadshyra eller marknadshyra. Det beror på att byggnaden genomgick en mycket omfattande renovering fram till 2018 med ökade kostnader som följd.  

Just nu pågår dialog om den nästkommande hyresperioden. I media har påståtts att Nationalmuseum kommer att få en hyreshöjning med 40 miljoner kronor. Det är felaktigt och missvisande. Beroende på vilken överenskommelse SFV och Nationalmuseum enas kring beräknas höjningen i dagsläget till mellan 1,5 till 9,5 miljoner kronor beroende på avtalets längd och förutsättningar. Alltså långt ifrån de 40 miljoner kronor som felaktigt figurerat i media.

Sedan 2021, det vill säga efter den stora renoveringen, är Nationalmuseums hyra 71 miljoner kronor per år. Under 2019 och 2020 var den 74 miljoner kronor. Det beror på att Nationalmuseum betalar den faktiska kostnaden enligt modellen för kostnadshyra.

Under nästkommande hyresperiod förväntas låneräntorna att stiga i takt med att bundna lån löper ut. En kortare hyresperiod kommer därför att innebära lägre kostnader jämfört med en längre period.

Nationalmuseum har dessutom cirka 15 miljoner kronor i överskott innestående hos Statens fastighetsverk. Ett överskott uppstår när kostnaderna blir lägre än när hyran beräknades för hyresperioden. Överskottet kan användas som ett tillskott under nästa hyresperiod och därmed sänka hyran.