Våtmarker viktiga för djur och växtliv

2 februari firar vi internationella våtmarksdagen. Våtmarker har en oerhört viktig roll för rikt djur och växtliv och över hela världen finns därför särskilt skydd för våtmarker, den så kallade Ramsarkonventionen, som Sverige är med i och som antogs den 2 februari 1971 i staden Ramsar i Iran.

Statens fastighetsverk har i uppdrag att anlägga eller restaurera våtmarker på våra marker i syfte att bidra till minskade växthusgasutsläpp, biologisk mångfald, minskad övergödning eller förbättrad vattenbalansering.

Bergianska trädgårdens våtmark. I bakgrunden skymtar utsiktstornet och Stora Gustavsborg. Sommar och grönska.

Våtmarken vid Bergianska trädgården i Solna återskapades 2009–2010. Foto: Jenny Kjellgren Schönning

Våtmarken vid Bergianska trädgården i Stockholm återskapades av SFV 2009–2010 tillsammans med Stockholms universitet och Bergianska trädgården. Sedan 2010 har våtmarken utvecklats i mycket positiv riktning. Hittills har 230 växtarter noterats varav endast drygt 50 är insådda eller planterade. Fåglarna hittade snabbt till platsen och mer än 60 arter har rapporterats.

Bergianska trädgården. Damm och Victoria-växthuset. Vår och grönska.

Bergianska trädgården

Bergianska trädgården ligger vid Brunnsviken i Stockholm. Det är ett populärt rekreationsområde för stockholmare året runt. Anlagda stigar, sittplatser utmed vattnet och berghällar låter besökarna njuta av såväl planterad som naturlig växtlighet. Vintertid söker sig skridskoåkare till Brunnsviken.