Stockholms observatorium i Saltsjöbaden fyller 90 år

Den 5 juni fyller Stockholms observatorium i Saltsjöbaden 90 år – en gång ett av Europas mest framstående observatorium, beundrat av astronomer från hela världen.

År 1753 invigdes Stockholms observatorium, där Kungliga Vetenskapsakademien bedrev sin forskning fram till början av 1920-talet. Redan i slutet av 1800-talet försvårades dock observationerna, på grund av stadens ljus och den rökfyllda luften. Det beslutades därför om ett nytt observatorium – och så, år 1929, började vår 90-årsjubilar ta form på Karlsbaderberget i Saltsjöbaden i Stockholm.

Till arkitekt utsågs Axel Anderberg, som tidigare bland annat hade ritat Vetenskapsakademiens egen byggnad, Naturhistoriska riksmuseet i Frescati samt Kungliga Operan i Stockholm.

Den 5 juni 1931 firade det nya observatoriet i Saltsjöbaden sin första födelsedag, då som ett av de största och bäst utrustade observatorierna i Europa. I dag är det unikt i Norden, tack vare det stora antalet stora optiska teleskop som är samlat här.

Sedan juni 2001 bedrivs observationerna vid AlbaNova universitetscentrum vid Roslagstull i Stockholm. Där utför forskarna sina optiska observationer med teleskop utanför Sverige, framförallt på La Palma och i Chile.

Observatoriet förklarades som byggnadsminne 1993. I dag är Kunskapsskolan och Saltsjöbadsgruppen hyresgäster.

Teleskopbyggnaden vid Stockholms observatorium. Ett runt tegeltorn med kopparkupol, omgivet av tallar.

Stockholms observatorium i Saltsjöbaden

2001 lämnade astronomerna Stockholms observatorium i Saltsjöbaden. Efter några år flyttade en grundskola in och teleskopen används nu på nytt av yngre generationer.