Statens fastighetsverk välkomnar hyresgästerna till nyrenoverade Kasern II

Under sommaren har Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm överlämnats till hyresgästerna som nu startar höstens verksamhet i fina återuppbyggda lokaler. Kasern II, som förvaltas av Statens fastighetsverk, brann i september 2016 och stora delar av byggnaden vattenskadades.

- Vi är glada över att få välkomna våra hyresgäster Statens konstråd och Nordens välfärdscenter till Kasern II. Byggnadens yttre och inre har återuppbyggts med traditionella metoder och material och tas nu åter i bruk, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Kasern II byggdes för att inkvartera båtsmän då flottan hade sitt högkvarter på Skeppsholmen. Byggnaden ritades av arkitekt Fredrik Blom och uppfördes 1817-19. På bottenvåningen och huvudvåningarna fanns kasernrum och på övervåningen kontor för tjänstemän.

Ytterligare en våning

För att få mer plats byggdes Kasern II om i slutet av 1800-talet då byggnaden fick ett femte våningsplan ritat av arkitekten och byggmästaren Victor Ringheim. I samband med att båtsmännen flyttade ut 1953 och Konsthögskolan tog över, byggdes Kasern II åter om efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist. Kasern II blev byggnadsminnesmärkt 1935 och är idag statligt byggnadsminne.

Olika tidsepoker lyfts fram

Återuppbyggnaden av Kasern II har utförts i två etapper. I första etappen restaurerades och återställdes fasaden, fönstren, taket och takkonstruktionen. I andra etappen återuppbyggdes byggnaden invändigt och hyresgästanpassades.

- Vi har strävat efter att återskapa rumsindelningen genom att gå tillbaka till stora öppna rum likt de tidigare logementsalarna. Stor vikt har lagts vid att ta tillvara på Kasern II:s kulturhistoriska värden och byggnadens tongivande byggnadsperioder. Något som bland annat återspeglas i färgsättningen, säger Erika Haglund Engdahl, projektledare för den invändiga renoveringen av Kasern II.

M3 Bygg AB har varit generalentreprenör för projektet och arkitekt för etapp ett är Ahrbom & Partner Arkitektkontor och för etapp två AE/OW arkitekter AB.

För mer information kontakta:

Erika Haglund Engdahl, projektledare Statens fastighetsverk, erika.haglund.engdahl@sfv.se, 010-478 71 69

Maria Uggla, pressekreterare, Statens fastighetsverk, maria.uggla@sfv.se, 010-478 76 00

Fler pressbilder finns i pressrummet.

Se filmen om det nyrenoverade Kasern II.

Nu kan hyresgästerna återvända till nyrenoverade Kasern II

Kasern II sett utifrån vägen mot blå himmel och träd i förgrunden.

Den nyrenoverade Kasern II är åter i sin fulla prakt. Foto: Melker Dahlstrand

En stor sal med fönster längs med väggarna och stora öppna valv i mitten.

Vid återuppbyggnaden nyttjades möjligheten att återgå till byggnadens ursprungliga rumsindelning med stora öppna rum likt de tidigare logementsalarna. Färgsättningen av de tidigare logementsalarna grundar sig på de färgkarteringar som gjorts - mörkt bruna snickerier, grå bröstning, en tunt brunrött dekorstäck och upptill milt rosa väggar. . Foto: Melker Dahlstrand

Det översta våningsplanet med fantastiskt ljusinsläpp från fönster på både väggar och tak.

Längst upp i byggnaden ligger ateljén som bjuder på en fantastisk rymd och ett rikligt ljusinsläpp. Rummet utformades på 50-talet och de ljusa väggarna och vitmålade installationerna skapar 50-talets lätta, enkla, ljusa rumslighet. . Foto: Melker Dahlstrand

Rum med stora fönster längs med ena väggen och toalettbås i ena änden med vitt kakel från 1800-talet bevarat på väggarna.

Kaklet från 1800-talet finns bevarat i byggnadens mittdel. Här där båtsmännen tvagade sig finns nu toaletter anpassade för nutidens verksamhet. . Foto: Melker Dahlstrand

Taket och övervåningen på byggnaden gapar öppet, har rasat in och är bränt efter branden.

Kasern II på Skeppsholmen i Stockholm brann i september 2016. . Foto: Stadsmuseet/Mattias Ek