Spännande fynd under Kungshuset i Lund

I samband med projektering inför Statens fastighetsverks ombyggnad av Kungshuset i Lund har man funnit lämningar från golv som är äldre än Kungshuset, vilket innebär äldre än 1500-tal.

Kungshuset byggdes 1578 som kungligt residens inne i det mycket äldre ärkebiskopsresidenset som troligen byggdes någon gång omkring 1123. Delar av Kungshusets norra fasad anses tillhöra muren till ärkebiskopsresidenset.

Om så är fallet innebär det att fynden som nu gjorts kan tillhöra byggnadsdelar i den sedan länge rivna borganläggningen som innehöll ärkebiskopsresidenset.

Stefan Larsson, projektledare på Statens fastighetsverk

Där fyndet har gjorts ska en hiss placeras och lämningarna hade i så fall behövts tas bort.

- Men för att undvika det tittar vi nu på en annan teknisk lösning så att fynden bara kan täckas över och bevaras. Vi gör det arbetet på fredag den här veckan, säger Stefan Larsson.

Tegelgolv i olika mönster

Fynden under Kungshuset berättar en spännande historia om Lund som blev danskt ärkebiskopssäte redan tidigt 1100-tal. På cirka 1–1,45 meters djup under befintlig golvnivå har arkeologerna rensat fram bland annat murar, något som man vet är golv i form av tegel lagt i olika mönster i två olika rum och stenar, konstruktioner av sandsten med mera.

Utgrävningar under golvet i Kungshuset som visar jordlager och gamla tegelstenar.

Fynden berättar om ett Lund som blev danskt ärkebiskopssäte redan tidigt 1100-tal. Foto: SFV/Stefan Larsson

”Tillsammans utgör lämningarna en viktig pusselbit i förståelsen av vad som har hänt under olika faser på platsen före Kungshuset”, skriver Länsstyrelsen som är ansvarig myndighet. 

- De golv och murar som framkommit i samband med schaktningsövervakningen är unika, eftersom det är ovanligt att så intakta medeltida lämningar finns bevarade i en stående senare tillkommen byggnad, från efterreformatorisk tid, säger Aja Guldåker, Kulturens arkeologer, projektledare för utgrävningarna av Kungshuset.

Kungshuset med sitt karakteristiska krenelerade torn. Byggnaden är i tegel.

Kungshuset vid Lunds universitetshus. Foto: Peter Westrup

SFV gör utgrävningen inför ett större ombyggnadsprojekt som handlar om att förbättra tillgängligheten till och i Kungshuset, förse det med nya tekniska installationer och en lokalförändring för rektor med kansli som ska flytta hit 2022. Stefan Larsson berättar att SFV har ett gott samarbete med både Länsstyrelsen Skåne, Kulturmiljöavdelningen och de utsedda arkeologerna Kulturens arkeologer.

- Deras kunnande är viktigt eftersom de är involverade så snart vi behöver gräva i Lund, vilket sker återkommande. Hela centrala Lund där SFV förvaltar flera fastigheter vilar på ett stort kulturlager, avslutar Stefan Larsson.

Stefan Larsson, projektledare, Statens fastighetsverk, 010 478 73 48, stefan.larsson@sfv.se

Aja Guldåker, Kulturens arkeologer, projektledare för utgrävningarna av Kungshuset, 046 35 04 17, aja.guldaker@kulturen.com

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk