Solcellssatsningar vid våra bidragsfastigheter

Statens fastighetsverk har sedan 2018 ett regeringsuppdrag att öka användningen av solceller vid bidragsfastigheter med hjälp av ett riktat anslag.

- Bredden för vad det kan handla om är stor. Det kan röra sig om tak- och marksolcellsanläggningar för att till exempel driva parkeringsautomater, toaletter, uppvärmning, fårstängsel, komprimerande sopkärl eller skylt- och parkbelysning, säger Mikael Lindberg, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Eftersom Statens fastighetsverk huvudsakligen arbetar i känsliga miljöer är det en lång process från inventering, förstudie och projektberedning till beslut och genomförande.

- Vid Hemsö fästning utanför Härnösand har vi kommit längst. Här har vi just satt upp 352 solpaneler som ska försörja bergrummen med ventilation och uppvärmning. Totalt beräknas anläggningen, 100 kW, producera cirka 85 MWh el per år. Det motsvarar cirka 20 procent av det totala elbehovet, säger Mikael Lindberg.

Hemsö fästning. Lågt kanontorn med flackt plåt-tak. I klippskrevorna runtom växer gula blommor. Sommar och grönska.

Hemsö fästning är belägen0 på det 140 meter höga Storråberget utanför Härnösand med milsvid utsikt över hav, öar och kust. Den var kustförsvarets största anläggning och den enda bevarade i sitt slag. Foto: /Anders Bodin

En rad markmonterade solpaneler vid Hemsö fästning. I bakgrunden en skogbevuxen bergs-sluttning.

På Hemsö fästning finns 352 solpaneler som ska försörja bergrummen med ventilation och uppvärmning. Foto: Mikael Lindberg