Kulturnatt Stockholm 2021

Vi på Statens fastighetsverk tar er med bakom byggställningarna på Stockholms slott för att visa det hantverk som pågår vid fasadarbetena där – i både ett historiskt och nutidsperspektiv.

 

Sedan 2011 har Statens fastighetsverk bedrivit restaurering av stenarbeten och puts på Stockholm slott. Detta är ett hantverk som inte förändrats särskilt mycket sedan slottet byggdes. I filmen tas du med bakom byggnadspresenningen på västra fasaden för att gå in på ”bara skinnet” på några av slottets allra finaste stenarbeten – Karyatiderna.

Statens fastighetsverk passar också på att berätta om den fantastiska hantverksskickligheten som både dåtidens och nutidens slottsarbeten innebär.