Salsta slott utanför Uppsala får nya hyresgäster

Nu ska det vackra barockslottet i Salsta norr om Uppsala bli mer tillgängligt för allmänheten trots att Salsta slott är stängt för besök under coronapandemin. Statens fastighetsverks nya hyresgäster Alla tiders slott och kultur lanserar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan digitala visningar.

- Vår vision för visningarna som vi kallar Alla tiders slott är att inte bara visa upp en byggnad från den svenska stormaktstiden, utan att berätta om hur slottet har ändrats under århundraden, och samtidigt koppla det till hur Sverige har förändrats från 1600-talet till våra dagar. Den som vill delta i en digital visning av Salsta kan titta på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida och anmäla sig där, säger Niclas Malmberg på Alla tiders slott och kultur.

När slottet är öppet igen anordnas bokade gruppvisningar och Öppet slott för spontanbesökare. I samverkan med Klaverens hus planerar de nya hyresgästerna på Salsta för konsertverksamhet och att återetablera Musik på Salsta slott.

- Klaverens hus kommer att placera ett antal instrument på slottet. Häromdagen hade vi ett första möte med Nationalmuseum för att diskutera hur möblemanget på slottet kan kompletteras, säger Niclas Malmberg.

Statens fastighetsverk välkomnar initiativet och hoppas att satsningen ska leda till många digitala besök, och till fysiska besök såklart när slottet kan öppna.

Entréfasaden, Salsta slott. Ljusgul byggnad i tre våningar. En svängd dubbeltrappa leder upp till porten.

Renässansslottet uppfördes på en udde i dåvarande Salstasjön, vilken dikades ut i omgångar under 1700- och 1800-talen. I samband med vårflod kan man fortfarande få en god bild av hur området kan ha sett ut före dikningarna. Foto: Jenny Kjellgren Schönning