Roggeborgen trappar upp

Under juni börjar Statens fastighetsverk bygga en utrymningstrappa i Rikssalen i Roggeborgen i Strängnäs.

Bygget beräknas vara klart i vinter och gör det möjligt för 120 personer att vistas samtidigt i Rikssalen. I dag kan bara 15 personer vara samtidigt i rummet på grund av brist på utrymningsvägar.

- Samtidigt som utrymningstrappan byggs mellan Rikssalen på plan fyra och nödutgången i källaren på plan ett förstärks ventilationen till och från Rikssalen med ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning på vinden, berättar Ulrika Gräns, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk.

Trappan utformas som en spiraltrappa av stål med steg klädda med ek eller matta. Den kommer att gå igenom de tre mellanliggande bjälklagen. I Rikssalen avgränsas trappan med ett tätt räcke av träpanel och trappan brandsäkras mellan våningsplanen med täta väggar och dörrar. Dessa kommer att målas så att de smälter in i rummens målning.

Projektet är ett samarbete med Kungliga biblioteket, som är hyresgäst.

- Det är en efterlängtad ombyggnad. Nu blir det möjligt för fler att se Rikssalen, rummet högst upp i huset där Gustav Vasa enligt traditionen valdes till kung för 497 år sedan, den 6 juni 1523, numera Sveriges nationaldag, säger Elin Andersson, ansvarig för Roggebiblioteket som är inrymt i 1400-talsborgen.

Roggeborgen. En trevåningsbyggnad med praktgavlar. Fasadens puts är målad i tegelimitation.

Så många som 150 personer kommer kunna vistas samtidigt inne i Roggeborgen efter att utrymningstrappan är på plats. . Foto: Mia Fernlund