Regeringen säger ja till förstudie om operabyggnaden

Den 22 juni beslutade regeringen att SFV får genomföra en förstudie för en renovering av operabyggnaden, vilket SFV hemställde om i april i år. Förstudien ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2024.

SFV välkomnar regeringens snabba hantering och ser fram emot att komma i gång med förstudien. Operabyggnaden är ett statligt byggnadsminne och en viktig del av vårt kulturarv. Målsättningen med renoveringen är att få en operabyggnad att vara stolt över, som klarar de lagkrav som ställs på fastigheter samt en fungerande arbetsmiljö.

- Jag vill verkligen understryka vilket unikt och stort projekt detta är. Vi ska ta fram en lösning för våra hyresgäster i byggnaden och för operaverksamheten som ska bedrivas här i många år framåt, säger Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Förstudien ska redovisas till Regeringskansliet 30 april 2024.

- Det här är ett mycket speciellt uppdrag med en mycket tight tidplan. Men våra tidigare arbeten i byggnaden har givit oss värdefull kunskap som gör att vi är väl förberedda, säger Ingrid Eiken.

Det här kommer att bli SFV:s största och mest komplexa renovering. I operabyggnaden finns runt tusen rum fördelat över tolv våningsplan. Byggnaden är dessutom ett statligt byggnadsminne och ett viktigt kulturarv, något som innebär att extra hänsyn måste tas i varje steg.

- Dialogen med våra hyresgäster kommer att vara en viktig del i projektets genomförande. Renoveringen ska möta deras behov så att de långsiktigt kan bedriva sina verksamheter. Jag ser fram emot vårt kommande samarbete, avslutar Ingrid Eiken.