Rättegång startar mot tidigare SFV-anställda

Måndagen den 28 september startar rättegången mot före detta medarbetare på Statens fastighetsverk och tidigare underleverantörer till myndigheten.

Misstankarna berör oegentligheter med koppling till delar av SFV:s fastighetsförvaltning. Bland de misstänkta finns två före detta medarbetare och ansvariga hos SFV:s tidigare leverantörer. En tidigare GD åtalas för tjänstefel. Rättegången väntas avslutas den 25 november.

- Det har varit en lång process och vi välkomnar att ärendet nu prövas i domstol, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Sedan händelserna 2017 har ett omfattande förändringsarbete genomförts i Statens fastighetsverk i syfte att stärka förvaltningskulturen.

Ingrid Eiken Holmgren tillträdde tjänsten som ny generaldirektör i februari 2018. Kritiken mot myndigheten var då omfattande och regeringen gav ett tydligt uppdrag till SFV att stärka förvaltningskulturen. Som ett led i detta arbete infördes den 1 januari 2019 en ny organisation för att skapa ökad tydlighet, med nya avdelningar och staber samt en funktion för ledningsstöd med ansvar för rätts- och säkerhetsfrågor. Intern styrning och kontroll har stärkts i flera avseenden, bland annat genom inrättande av en visselblåsarfunktion, tydligare arbetsordning med klargörande av ansvar och befogenheter i den nya organisationen, ökad uppföljning genom stickprov och granskningar m.m. samt genom fokus på den statliga värdegrunden. SFV arbetar även med att certifiera sig inom fler områden.

Vidare har myndigheten infört en medarbetarkod och en ansvarskod för leverantörer.