Rasbiologiska institutet och dess mörka historia

I år är det 100 år sedan Statens institut för rasbiologi, även kallat Rasbiologiska institutet, öppnades i Uppsala. Institutet låg i det så kallade Dekanhuset som idag förvaltas av oss på Statens fastighetsverk. 

I filmen berättar Claes Tängh Wrangel, forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, om Rasbiologiska institutet och dess mörka historia.

För att uppmärksamma 100-årsminnet håller Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, en minnesdag den 17 februari 2022 - ”100 år i skuggan av Rasbiologiska institutet”.

Länk till Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, deras arbete och minnesdagen

Gustaf Retzius och samen Fjällstedt

Den mörka historien

En del av statens fastigheter är platser där människor förr i tiden behandlades på ett kränkande sätt och en nedvärderande rasistisk människosyn förekom. Vilket avtryck har denna mörka historia gjort – och hur ska vi synliggöra den idag?