Ornäsloftets tak renoveras och blir tätt till Vasajubileet 2021

Just nu genomför Statens fastighetsverk ett takarbete på Ornäsloftet i Dalarna. Den östra halvan renoverades 2016 och nu är det dags för den andra.

- Det känns fint att få färdigställa jobbet på Dalarnas kanske mest kända byggnad. Vi är glada att hela taket ska kunna bli tätt till Vasajubileet 2021, säger Lars-Erik Berglund, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Beläggningen blir näbbspån med ett undertak av oljehärdad masonit som läggs ovanpå det nuvarande tätskiktet av näver.

- Nylagd är nävern slät och fin och det är bra som undertak om det ligger i ständig press. Annars drar det ihop sig när det torkar och blir inte längre tätt. Vi har därför fått göra avkall på autenticiteten för att få det flacka taket tätt, säger Thomas Plahn, projektledare åt Statens fastighetsverk.

Första gången takproblem på Ornäsloftet påtalades var på 1750-talet. Det ursprungliga taket på Ornästloftet var ett faltak - brädor från nock till takfot, som ett paneltak.

De nuvarande raka takspånen byts nu mot näbbspån. Till det finns två skäl. Dels att gamla målningar antyder näbbspån, dels att de har bättre förmåga att leda iväg vattnet än raka spån.

Thomas Plahn berättar att det i det befintliga taket finns hål rakt igenom spånen som ligger ovanpå ett undertak av näver som krullat sig. Den här delen av taket är ändå i bättre skick än den del som redan renoverats.  

Där var det som att laga en schweizerost, där fanns fyrtio hål. I den västra takhalvan finns tio till,

 säger Thomas Plahn.

Renoveringen av Ornäsloftets tak beräknas vara färdig i oktober.

Visa bildspel

Beläggningen blir näbbspån med ett undertak av oljehärdad masonit som läggs ovanpå det nuvarande tätskiktet av näver. Foto: Mimmi Göllas

Fasaden på Ornässtugan är klädd i rödmålad fjällpanel.

Det var här på loftet på Ornässtugan som Gustav Vasa gömde sig under sin flykt undan danskarna 1521. Foto: Thomas Fahlander