Örebro slott dolde flera hundra år gamla målningar och golv

Målningar från 1500-talet och golv från 1800-talet har frilagts under Statens fastighetsverks arbete med att restaurera Örebro slott.

- Målningar i en fönsternisch visar fresker med mönster som var vanliga på 1570-talet. De har varit dolda under flera lager byggmaterial. Tyvärr har vi upptäckt flera skador i nischen, sprickor och eventuella sättningar som kan ha uppstått i ett tidigt skede, berättar slottsarkitekt Tina Wik, som arbetar på uppdrag av Statens fastighetsverk.

Den här delen av slottet hör till tillbyggnaden som beställdes av hertig Karl när han tilldelades Örebro slott efter Gustav Vasas död. Den hör till förlängningen av den södra längan mot öster på bottenvåningen, våningen över källarvåningen.

Renoveringsarbete görs också i den del av slottet som rymmer residenset. I ett tidigare kök, som idag används som mötesrum, har man under renoveringen hittat två äldre trägolv. Först ett från år 1898 och under det ett fint grangolv från mitten av 1800-talet.

- Det var en rolig överraskning att vi skulle hitta ett så fint golv, som trots att det är väldigt slitet på sina ställen ändå är välbehållet. Snickarna jobbar nu på en lösning som gör att vi både ska kunna visa golvet, samtidigt som det gamla köket ska kunna användas på ett vettigt sätt, säger Tony Bjuhr, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Interiör, Örebro slott. Gammalt trägolv.

Två äldre trägolv hittades hittades vi renoveringen. Ett från år 1898 och under det ett fint grangolv från mitten av 1800-talet. Foto: Tina Wik, Tina Wik Arkitekter

Interiör, Örebro slott. Detalj av gammal väggmålning med sirliga växtmönster.

Målningar i en fönsternisch visar fresker med mönster som var vanliga på 1570-talet. Foto: Tina Wik, Tina Wik Arkitekter