Ökade anslag till kulturarvet i Sverige

Statens fastighetsverk (SFV) får förstärkt anslag med sammantaget 450 miljoner. Resurserna satsas på bidragsfastigheter; fornlämningar, gravfält, kyrkor och befästningar som inte kan finansieras via hyresintäkter.

Hösten 2023 meddelade regeringen att SFV får ett förstärkt anslag med sammantaget 450 miljoner mellan 2024 och 2026. De extra resurserna ska satsas på så kallade bidragsfastigheter, till exempel fornlämningar, gravfält, kyrkor och befästningar som inte kan finansieras via hyresintäkter.

Det nya anslaget är väldigt välkommet för våra fastigheter. De utgör alla väldigt viktiga delar av det svenska kulturarvet.

Max Elger, generaldirektör för SFV
Bohus fästning, medeltida försvarsverk i sten. Ett runt torn är intakt, murarna är gräsbeväxta och delvis raserade.

Bohus fästning, medeltida försvarsverk i sten. Ett runt torn är intakt, murarna är gräsbeväxta och delvis raserade. Foto: Bert Leandersson

Bland de cirka 160 bidragsfastigheter med närmare 1 300 byggnader som SFV förvaltar finns stora delar av det kulturarv som berättar om statens framväxt. Ungefär hälften av det förstärkta anslaget läggs på fastigheter som ingår i den kungliga dispositionsrätten.

Flera populära besöksmål runt om i Sverige ska rustas med förbättrat puts- och murverk. Dessa insatser är en del av en riktad satsning som SFV gör på fastigheter som utgör värdefulla delar av det svenska kulturarvet.

Det förstärkta anslaget läggs också på fastigheter som ingår i den kungliga dispositionsrätten. Det gäller exempelvis den omfattande renoveringen av Stockholms slotts fasader, men satsningar görs även på bland annat Riddarholmskyrkan, Drottningholms slott, Gripsholms slott, Hovstallet och i Hagaparken.

Nycklar till vårt förflutna

“Många vill nog säga att bidragsfastigheterna fått sitt namn på grund av de anslag som behövs för att kunna driva dem”, berättar Mathias von Schlieben. “Dessa fastigheter bidrar dock allra mest till berättelsen om vår historia, här finns nycklarna till vårt förflutna. Alla insatser, kopplade till bidragsfastigheter, är en välgärning i ett bredare perspektiv.”

Exempel på satsningar som kommer att genomföras runt om i Sverige med hjälp av det förstärkta anslaget:

  • Bohus fästning
  • Varbergs fästning
  • Skoklosters slott
  • Världsarvet Karlskrona
  • Ruinerna i Visby
  • Bodens fästning
  • Vaxholms kastell

SFVs pressrum: news.cision.com