Obelisken på Slottsbacken vinner Stenpriset 2020

Obelisken på Slottsbacken vinner Stenpriset 2020, det tillkännagav Sveriges Stenindustrier i dag. För Statens fastighetsverk, som varit beställare och projektlett återuppbyggnaden, är det förstås ett glädjande besked. Obelisken plockades ned 2017 för att under ett antal år genomgå en renovering där alla delar har huggits fram av ny sten och åter monterats ihop på plats. Den ståtliga pelaren är nästan 30 meter hög och väger totalt cirka 150 ton.

Obelisken på Slottsbacken vinner Stenpriset 2020, det tillkännagav Sveriges Stenindustrier idag. För Statens fastighetsverk, som varit beställare och projektlett återuppbyggnaden, är det förstås ett glädjande besked.
Det var 2017 som obeliskens samtliga delar togs ned för att SFV skulle se över dess grundläggning och konstruktion. Då det visade sig att alla ursprungliga delar var skadade har nya delar huggits fram och monterats. Obelisken består av 17 granittrummor och det tyngsta blocket, fundamentet eller postamentstenen, väger cirka 40 ton

Visa bildspel

Obelisken åter på plats i Slottsbacken. Foto: Anna Rut Fredholm

- Det har varit ett väldigt spännande och intressant projekt som nu är i mål efter ett antal år. Vi har också haft en del utmaningar att lösa tillsammans. Att hantera ett stenblock av den storlek och tyng som fundamentet utgör – vid demontering, sågning, passning och montering – kräver stor yrkesskicklighet. Det känns både roligt och hedrande att vårt gemensamma arbete nu uppmärksammas genom ett så fint pris, säger Magnus Roos, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Just samarbetet är också något som Stenprisets jury lyfter i sin motivering:

”Nya Obelisken har flyttat fram våra gränser, både mentalt och fysiskt. Den har visat att inga utmaningar är omöjliga och att allt är möjligt att genomföra i sten. Dessutom påminner den oss om vår mänskliga förmåga när vi samarbetar. Ett budskap som aldrig känts viktigare ett år som detta.”

Stenpriset består av en kub med olika bearbetade sidor. Den är tillverkad av Årets Sten, som 2020 är den gotländska kalkstenen Norrvange.

Läs mer om projketet här.

Visa bildspel

Foto: Mikael Gustavsen

Läs mer om projektet

Obelisken på Slottsbacken renoveras

Som ett tack till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788–90 lät kung Gustav III uppföra en obelisk i granit på Slottsbacken vid Stockholms slott. Men konstruktionen var ifrågasatt från början och skador tros ha uppstått tidigt. I juni 2017 monterades obelisken ned för att åtgärdas, och under våren 2020 kom en ny stadig postamentssten på plats. Efter det monterades obelisken upp på nytt, sten för sten. 

Läs mer om projektet

Obelisken på Slottsbacken renoveras

Som ett tack till Stockholms borgerskap för deras vakthållning under ryska kriget 1788–90 lät kung Gustav III uppföra en obelisk i granit på Slottsbacken vid Stockholms slott. Men konstruktionen var ifrågasatt från början och skador tros ha uppstått tidigt. I juni 2017 monterades obelisken ned för att åtgärdas, och under våren 2020 kom en ny stadig postamentssten på plats. Efter det monterades obelisken upp på nytt, sten för sten.