Ny generaldirektör för Statens fastighetsverk

Regeringen har den 29 februari utsett Max Elger till generaldirektör för Statens fastighetsverk. Samtidigt har Irene Svenonius utsetts till överdirektör.

Max Elger har tidigare varit finansmarknadsminister med ansvar för finansmarknadsfrågor, konsumentfrågor och fastighetsfrågor, däribland Statens fastighetsverk. Dessförinnan har Max Elger varit statssekreterare med ansvar för bland annat budgetfrågor. Han har också doktorerat i nationalekonomi. Max Elger, som ersätter Ingrid Eiken, tillträder sin tjänst som generaldirektör för Statens fastighetsverk den 1 mars.

- Jag är tacksam för förtroendet, och ser fram emot att leda Statens fastighetsverks viktiga arbete med att vårda vårt natur- och kulturarv. När vi blickar framåt är renoveringen av operabyggnaden ett stort projekt. Vi ska också hålla i arbetet för en god förvaltningskultur, säger Max Elger.

Irene Svenonius har sedan 2017 varit regionråd i Stockholm. Dessförinnan har Irene Svenonius bland annat varit stadsdirektör i Stockholms stad och tillika verkställande direktör för Stockholms Stadshus AB. Irene Svenonius tillträder sin tjänst som överdirektör den 4 mars.

Pressbild: https://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

För mer information kontakta: Thomas Johansson, kommunikationsdirektör, 010 478 76 00, thomas.johansson@sfv.se