Nu renoveras Kungshuset i Lundagård

Våren 2022 går startskottet för renoveringen av Kungshuset, en gång universitetets första huvudbyggnad. Efter en tid av undersökningar, tillståndsprövningar och diskussioner står det nu klart att Kungshuset ska bli kontor åt universitetsledningen och dess staber. Utöver att skapa ett 40-tal arbetsplatser ska tillgänglighet, brandsäkerhet och inomhusklimat förbättras för att leva upp till dagens krav.

Visa bildspel

 Det känns väldigt bra att vi nu får möjlighet att renovera och modernisera den välkända och iögonfallande tegelbyggnaden i Lundagård, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk. Renoveringen är efterlängtad och jag ser fram emot att få välkomna Lunds universitet tillbaka efter sommaren 2023.

Nya funktioner och årsringar

Syftet med renoveringen är att utveckla Kungshuset med nya funktioner så att det ska fungera som kontor åt delar av universitetsledningen. Bland annat kommer en blandning av landskaps- och cellkontor att skapas men det handlar lika mycket om att uppfylla gällande myndighetskrav avseende bland annat tillgänglighet, brandskydd och ventilation.

 Eftersom huset är uppfört på 1580-talet har vi ett stort kulturhistoriskt värde att värna. Vi kommer bland annat att återskapa några av husets salar och anpassa dem till en gemensam arbetsyta. Därtill ska vi addera helt nya årsringar, till exempel ett trapphus med hiss samt en ny entré mot Universitetsplatsen, säger Stefan Larsson, projektledare på Statens fastighetsverk.

Att en hiss ska sättas in i Kungshuset är en viktig tillgänglighetsanpassning. I dag finns det bara ett par spiraltrappor som betjänar vissa plan i huset och i trapphuset i söder finns den berömda vindeltrappan i ek från 1731.

Arkeologiska utgrävningar

I samband med ett förberedande arbete gällande hissens placering blev SFV påminda om att huset står på en minst sagt gammal grund.

 Vid arkeologiska utgrävningar inför det nya hisschaktet, har vi funnit golv och väggar vars äldsta delar är daterade till tusen- och elvahundratalet. Upptäckten gjorde att vi fick projektera en ny lösning för att kunna låta de gamla golven och väggarna finnas kvar – om än dolda, säger Stefan Larsson.

SFV:s hyresgäst, Lunds universitet, ser fram emot projektstarten.

 Kungshuset är en viktig byggnad för hela upplevelsen av Lundagård och Universitetsplatsen. Med detta besked kommer vi ett steg närmare att kunna fylla huset med liv och rörelse igen och moderniseringen gör att det vackra och historiska huset blir tillgängligt för många fler, säger Lunds universitets rektor Erik Renström.