Medeltida trädgård med odlingar rekonstrueras vid Roma kungsgård

Mitt på Gotland ligger Roma kloster och kungsgård. Roma var en viktig mötesplats redan under vikingatiden. På 1100-talet och under klostertiden fanns här en stor trädgård med odlingar som nu genomgår en rekonstruktion utifrån kartor från 1815 och 1938. Det är ett långsiktigt arbete som kommer ta flera år men redan nu är en medeltida grusgång återskapad.

På Roma kungsgård, mitt på Gotland har landshövdingar residerat mellan 1721 och 1830. Roma har varit en viktig mötesplats ända sedan vikingatiden och är fortfarande en betydelsefull plats för gotlänningarna. Här har även funnits en stor trädgård med odlingar troligtvis redan på 1100-talet då cisterciensermunkarna drev kloster och trädgårdsodlingar.

I den del av kungsgårdens trädgård som vetter mot landsvägen pågår nu en rekonstruktion av trädgården utifrån kartor från 1815 och 1938. Invid kungsgården fanns då en trädgårdsanläggning med gångar, odlingskvarter, fruktträdgård och en romantisk park.

Vi ska plocka fram trädgården utifrån kartorna, georadarundersökning och även utifrån de spår vi kan avläsa när vi röjer undan sly och får fram den tänkta växtligheten,

Anders Glassel, kulturarvsspecialist för landskap och park vid Statens fastighetsverk och projektledare för parkrestaureringen.

Arbetet har planerats i flera år och började med att ett stort antal träd fälldes 2016 för att bereda väg för det som komma skulle. Dessa träd som vara almar planterades i början av 1960-talet och ersatte en fruktträdgård med över hundra träd.

– Förra året startade vi med att återskapa en medeltida grusgång. Det föll väl ut och nu har vi haft ett par fantastiska arbetsdagar tillsammans med Region Gotland som är vår markskötselentreprenör. De har skalat bort matjord ur gångarna och lagt upp matjorden i odlingsbäddarna. Därefter har vi lagt markduk och grusat gångarna, återplanterat en häck och förberett för fruktträdgården. Ursprungsträden i häcken var almar, men på grund av almsjukan ersätts de nu med parklindar.

Visa bildspel

En medeltida gång rekonstrueras efter ritningar från 1815. Foto: SFV/Anders Glassel

Visa bildspel

Foto: SFV/Anders Glassel

I odlingsbäddarna kommer det att bli en örtagård som kommer att skötas av en av våra hyresgäster.

En del av den nyanlagda trädgården används en tid framöver som plantskola.

– På 1930-talet fällde försvaret en tredjedel av träden i Kyrkallén till förmån för en start- och landningsbana för flygvapnet. Nu har vi låtit rotskott växa upp kring parklindarna vid klosterruinen. De gräver vi nu upp och ställer i en plantskola i trädgården så att de får växa till sig ordentligt. De ska sedan planteras ut i allén.

Tekniken med rotskott har redan använts med framgång vid Skoklosters slott.

Bredvid plantskolan för parklindar planerar vi att plantera fruktträd och när plantskolan har avvecklats kommer fler fruktträd planteras så som det såg ut på 1950-talet.

Anders Glassel

Arbetet med trädgården är planerat för att fortgå över flera år och utförs i mån av tid och budgeterade medel.

– Det är en långsiktig plan, men eftersom vi är en myndighet läggs budgeten för ett år i taget. Därför är vi extra nöjda med att höstens projekt blev så lyckat och att trädgårdsmästarna hunnit med en stor del av parkarbetet, säger Lars-Erik Berglund förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Höstens arbete är i stort sett klart och under nästföljande år fortsätter restaureringen av den engelska parken och fruktträdgården.

– Nu när träden och bersån har gallrats ur ser vi ganska väl hur gångarna har legat och kan fortsätta med att återskapa dem. Det kommer att bli ett lyft för Roma som besöksmål och ett ännu finare besöksmål, säger Lars-Erik Berglund