Koppartaket på Gustav III:s paviljong renoveras

I år var det dags att börja renovera koppartaken på Gustav III:s paviljong i Hagaparken. Paviljongen som är från 1780-70-talen anses vara en av landets främsta sengustavianska byggnadsverk, både ifråga om exteriör och interiör.

Gustav III:e tillbringade gärna tid i sin paviljong, lustslottet i Hagaparken i Solna, uppfört på 1780-90-talen. Det var också härifrån han utgick när han begav sig till den fatala maskeradbalen under vilken han blev skjuten. Åren går och i år var det dags för Statens fastighetsverk att börja renovera koppartaken på Gustav III:s paviljong. Södra flygelns koppartak har just täckts om i en första av tre etapper. Arbetet har utförts med stor hantverksskicklighet av plåtslagarna.

Visa bildspel

Foto: SFV/Maria Lorentzi

Gustav III:s paviljong anses vara en av landets främsta sengustavianska byggnadsverk, både ifråga om exteriör och interiör. På 1940-talet genomfördes en stor restaurering då bland annat flyglarnas plåttak byttes mot nytt koppartak (det är oklart när högdelens koppartak kom på plats).

- I enlighet med vårdprogrammets intentioner att visa stor respekt för 40-talets gedigna restaurering har vi åter lagt koppar på taket och med en så lik skivtäckning som möjligt. Vi har också sparat 40-talets fina och lite speciella hängränna som vi låtit fodra med ny kopparplåt, berättar Maria Lorentzi, teknisk förvaltare på Statens fastighetsverk.

Under de kommande två åren fortsätter renoveringen med taket på paviljongens högdel och den norra flygeln.

Visa bildspel

Foto: SFV/Maria Lorentzi

Gustav III:s paviljong i Hagaparken. Ett gult litet slott. Mittdelen har tre våningar och flyglarna en våning. Vinter och snö.

Gustav III:s paviljong, Haga

Gustav III:s paviljong på Haga är en av de vackraste historiska miljöerna i landet och är i dag statligt byggnadsminne förvaltat av Statens fastighetsverk.