Statens fastighetsverk kommenterar regeringens besked om kulturfastigheternas hyressättning

Regeringen har lämnat besked om att de ska påskynda den pågående översynen av de fem kulturfastigheternas kostnadshyror samt att en ny, eventuell tredje, hyresmodell ska utredas. Regeringen meddelade också att de vidtar ett par åtgärder för att lindra de ekonomiska konsekvenserna för Naturhistoriska riksmuseet under stängningsperioden. SFV:s generaldirektör Ingrid Eiken kommenterar beskedet.

- Dagens besked från regeringen är positiva, säger Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk (SFV). Vi tycker det är bra att den nuvarande översynen av kostnadshyrorna påskyndas, liksom att en ny eventuellt tredje modell nu ska utredas.

- När det gäller Naturhistoriska riksmuseet (NRM) är det positivt att anslagskrediten kan komma att höjas. Om regeringen dessutom meddelar att hyran kan sättas ner under stängningsperioden är det också bra, förutsatt att SFV får avsteg på kravet om full täckning för kostnadshyran. Vi kommer givetvis också fortsätta den konstruktiva dialogen med NRM om hur kostnaderna för renoveringen ska fördelas.

- Det är bra att modellerna för vår hyressättning omprövas, men jag vill samtidigt klargöra att statens kostnader för byggnaderna ändå måste betalas, oavsett modell. Att sköta fastigheter, från löpande drift till omfattande renoveringar, är kostsamt. Bygg- och materialkostnaderna har dessutom ökat rejält under de senaste åren. Lagar och krav gör också att våra speciella kulturhistoriska fastigheter ofta kostar mer att förvalta.

- Jag vill verkligen framhålla det kloka och hållbara i att renovera gamla byggnader i stället för att bygga nytt. Det lönar sig klimatmässigt och kulturellt, och dessutom är det kostnadseffektivt, avslutar Ingrid Eiken.